Back to top

Стажування

Стипендія конгресу ESSO

Інформація: Щорічний збір Наукового комітет ESSO присуджує стипендіальні гранти кандидатам з Польші та претендентам з країн, що розвиваються* (*-країни з низьким середнім рівнем доходу на людину згідно класифікації Світового банку). Буде запропоновано максимум 8 стипендій щороку.

Спеціальність:
онкологія, хірургія

Вимоги:
1) бути членом ESSO або PSSO;
2) бути у віці до 40-ка років;
3) подати тези на конгрес: кандидати, чиї тези будуть обрані для стендової або для усної доповіді будуть розглядатися першочергово;
4) заповнити лист, в якому ви поясните переваги отримані після відвідання конгресу;
5) список ваших публікацій (мін. – 5) та дату народження в двох екземплярах;
6) надати лист від керівника Відділу де ви працюєте\Організації, що претендент не отримує фінансової допомоги від інших структур.

Бюджет:
відшкодування витрат в розмірі 500 євро для покриття витрат на поїзду буде забезпечено після з'їзду. Якщо сума витрат на поїздку становить менше 500 євро, то решта суми буде використана для покриття проживання або реєстрації до Конгресу.

Деталі:
посилання

Феловши хірургії грудей від The European Society of Surgical Oncology

Інформація: Мета феловшипу хірургії грудей від ESSO є надання суб-спеціалістичної освіти хірургів, які хочуть мати додатково спеціалізовану підготовку в мульти-модальності клінічної допомоги специфічної для пацієнтів з раком молочної залози і більш глибоке навчання в галузі дослідження раку молочної залози.Програма триває не менше ніж через 12 місяців безперервного навчання.

Спеціальність:
онкологія, хірургія

Вимоги:
1. мати ліцензований сертифікат спеціальності Загальна хірургія або гінекологія у вашій країні;
2. також діюча лікарськаліцензія в Європейській країні
3. бути членом ESSO
4. вільно володіти мовою країни, в установі якої ви будете проходити практику

Бюджет:
адміністративний збір у розмірі 500 євро буде виплачуватися обраним кандидатом після підтвердження його / її участі.

Деталі:
посилання

Міжнародна програма обміну розвитку кар'єри від ESSO\SSO

Інформація: Європейська спілка хірургів-онкологів спільно з Американською спілкою хірургів-онкологів (SSO) запровадили грант для відвідання учасниками спільно організованого симпозіуму, а далі для відвідання щонайменше на протязі одного тижня одного з інститутів даної спеціальності в США.

Спеціальність:
окологія, хірургія

Вимоги:
1. заповнення анкети на відправлнення її в ESSO разом з копією резюме;
2. вік кандидата -молодше 40 років;
3. бути членом ESSO;
4. під час відбору враховуються побажання які саме операції\процедури хотіли б відвідати учасник.

Бюджет:
SSO надасть грант у розмірі $ 6000 для успішного кандидата, щоб покрити міжнародний авіапереліт, проживання і вартість авіаквитків в межах США протягом усього терміну обміну. SSO також надасть безкоштовну реєстрацію на щорічному симпозіумі.

Деталі:
посилання

Програма спостерігача від Бразильської спілки хірургів-онкологів та Європейської спілки хірургів-онкологів (ESSO)

Інформація: Європейська спілка онкологів (ESSO) спільно з Бразильською спілкою онкологів (BSSO) пропонує відвідати Бразилію за програмою спостерігача. Ця програма дозволить відвідувати бразильські інститути протягом двох тижнів. Також, буде змога взяти участь в роботі Бразильського Конгресу з багатопрофільного лікування раку шлунково-кишкового тракту. Кандидат матиме змогу обрати одну з наступних областей, що буде представлена на конгресі: меланома; саркома м’яких тканин; рак верхніх відділів ШКТ; товстої кишки; рак молочної залози та інші.

Спеціальність:
онкологія, хірургія

Вимоги:
1) бути членом ESSO;
2) бути багатообіцяючим молодим хірургом-онкологом у віці до 40 років;
3) надіслати заповнену заявку;
4) подати повну автобіографію

Бюджет:
стипендія в розмірі 2, 000$, що покриває витрати на поїздки та проживання під час обміну.

Деталі:
посилання

Програма Інституту Раку США: Дослідження раку підшлункової залози

Інформація: Дана програма запрошує дослідників з мультидисциплінарних наукових спільнот долучитись до роботи над вирішенням важливих проблем раку підшлункової залози. Зокрема, Інститутом фінансуватимуться дослідження, спрямовані на вдосконалення виявлення ранніх стадій панкреатичної аденокарциноми, характеристику попереджуючих останню змін в залозі, розробку молекулярних біомаркерів для виявлення пацієнтів в зоні ризику, аби запобігти появі онкології шляхом раннього втручання.

Спеціальність:
онкологія

Вимоги:
мати досвід в дослідженні проблем раку

Бюджет:
Дослідження фінансується. Бюджет необмежений, проте повинен відповідати реальним потребам запропонованого проекту

Деталі:
посилання

Програма Інституту Раку США: Метаболічне репрограмування для вдосконалення імунотерапії

Інформація: Метою даної програми є заохочення наукових команд до дослідженння метаболічних процесів, що активую протипухлинну імунну відповідь in vivo, визначення механізмів, за допомогою яких елементи пухлинного мікросередовища впливають на ефекторну функцію імунної системи, і, зрештою, використати цю інформацію для перепрограмування як метаболізму пухлини, так і механізмів імунної відповіді. Власне, глобальна ціль проекту - вдосконалення методів імунотерапії.

Спеціальність:
онкологія, імунологія

Вимоги:
мати досвід в дослідженні проблем раку

Бюджет:
необмежений, проте повинен відповідати реальним потребам запропонованого проекту

Деталі:
посилання

Програма Інституту Раку США: Базові онкологічні дослідження

Інформація: Дана програма має на меті заохочення науковців до проведення досліджень з базових проблем раку, включаючи біологічні та генетичні причини відмінностей в його клінічних проявах. Грант отримають інноваційні дослідження, ідеї яких стосуватимуться вивчення факторів, що впливають на прояви раку, превентивні стратегії. Глобальна ціль - збільшити кількість експертів в даній сфері науки у всьому світі, що своєю роботою сприятимуть створенню нових терапевтичних методів.

Спеціальність:
онкологія

Вимоги:
мати досвід в дослідженні проблем раку

Бюджет:
до 250000 $ щороку. Тривалість -до 5 років.

Деталі:
посилання

Програма Інституту Раку США: Роль мобільних генетичних елементів в розвитку раку

Інформація: Мета даної програми - заохочення науковців до дослідження механізмів, що регулюють експресію та активність мобільних генетичних елементів, включаючи LTR-послідовності та ретроранспозони в пухлинних клітинах. Крім того, актуальним в даному контексті є вивчення впливу ендогенних ретровірусів людини на розвиток онкологічного процесу. Таким чином, прогрес в дослідженні вищенаведених питань дозволить краще зрозуміти еволюцію раку, а також механізми різної відповіді ракових пухлин на терапію.

Спеціальність:
онкологія, генетика, мікробіологія

Вимоги:
мати досвід в дослідженні проблем раку

Бюджет:
до $275,000 щороку для 2-річних проектів; не більше $200,000 щороку для довготривалих досліджень.

Деталі:
посилання

Програма Інституту Раку США: Нервова регуляція раку

Інформація: Мета даної програми - підтримати мультидисциплінарні (нейробіологічні та онкологічні) дослідження, що своїми результатами допоможуть зрозуміти вплив нервової системи на раковий процес. Об'єкти дослідження - механізми впливу нервової системи на початку формування пухлини, її росту та метастазування. Останні 2 десятиліття онкологічних досліджень були спрямовані та вивчення механізмів ангіогенезу та лімфогенезу в пухлинах. Наступне завдання - методами нейробіології дослідити симпатичний та парасимпатичний вплив нервової системи на пухлинний процес, а також, враховуючи отримані результати, розробити методи його модуляції.

Спеціальність:
онкологія, неврологія

Вимоги:
мати досвід в дослідженні проблем раку

Бюджет:
необмежений, проте повинен відповідати реальним потребам запропонованого проекту

Деталі:
посилання

Програма Інституту Раку США: Нагальні проблеми біології раку

Інформація: аний грант підтримує командні мультидисциплінарні дослідження, що стосуватимуться нагальних проблем біології раку. Зокрема, заохочується об'єднання інженерів, хіміків, програмістів, математиків, епідеміологів, онкологів, патологів та клініцистів в створенні нових гіпотез щодо ініціації та розвитку ракового процесу, його комп'ютерного та експериментального моделювання, а також розробки нових підходів до лікування.

Спеціальність:
онкологія, епідеміологія

Вимоги:
мати досвід в дослідженні проблем раку

Бюджет:
необмежений, проте повинен відповідати реальним потребам запропонованого проекту

Деталі:
посилання

Програма Інституту Раку США: Генні перебудови в клітинах саркоми

Інформація: Даний грант підтримуватиме дослідження, спрямовані на вивчення молекулярних механізмів взаємодії онкогенів, та впливу продуктів їх експресії на ініціацію розвитку саркоми, її розвитку та метастазування. Детальне вивчення впливу метаболічних шляхів, що активуються під впливом хромосомних транслокацій в клітинах саркоми, допоможе поглибити розуміння патогенезу даного онкологічного процесу, а також розробити нові методи впливу на нього.

Спеціальність:
онкологія, генетика

Вимоги:
мати досвід в дослідженні проблем раку

Бюджет:
необмежений, проте повинен відповідати реальним потребам запропонованого проекту

Деталі:
посилання

Освітній грант ESTRO (Європейської спілки Онкології та Радіотерапії)

Інформація: ESTRO, за підтримки комерційних компаній, пропонує гранти для членів спілки. (Детальну інформацію про те, як долучитись до спілки, можна знайти за посиланням http://estro.org/members/individual-membership/individual-membership). Освітні гранти надаються молодим членам ESTRO, які досі навчаються, і тому потребують фінансової допомоги для відвідування курсів ESTRO. Власне, мета освітнього гранту - покрити витрати на дорогу та проживання для проходження одного курсу, запропонованого на сайті, на вибір.

Спеціальність:
онкологія, променева терапія

Вимоги:
сплатити членський внесок в ESTRO за поточний рік; CV; рекомендаційний лист від ментора або установи, де працює\навчається учаник конкурсу, про те, що йому дійсно потрібна фінансова підтримка для проходження курсу.

Бюджет:
грант в розмірі €750

Деталі:
посилання

Грант на підтримку мобільності від ESTRO (Європейської спілки Онкології та Радіотерапії)

Інформація: Якщо ви хочете відвідати іншу медичну або наукову установу, з освітньою метою (наприклад, освоїти методи діагностики та роботи з апаратурою, що будуть корисними в вашій практичній діяльності), Грант на підтримку мобільності від ESTRO є оптимальним варіантом.

Спеціальність:
онкологія, променева терапія.

Вимоги:
Даний грант націлений на підтримку лікарів та науковців, що займаються дослідженнями\практичною діяльністю в сферах онкології та променевої терапії та є членами спілки ESTRO. Для того, щоб подати заявку, необхідні наступні документи:
- короткий та чіткий опис власної діяльності\проекту та причин відвідування іншої установи\лабораторії;
- лист-згода від директора наукової установи\медичного закладу, де працює учасник, на його участь в даній програмі;
- лист -згода від директора приймаючої установи;
- кошторис подорожі (витрати на дорогу, проживання і т.д.)

Бюджет:
грант у макисмальному розмірі €2500

Деталі:
посилання

Проектний грант SPARC

Інформація: Ціль Проектного Гранту SPARC - стимулювати нові дослідження в сфері раку грудей на базі приймаючої організації. Дослідження повинно сфокусованим на вирішенні однієї проблеми. Тривалість: до 18 місяців, що включає 3 місяці на планування та розвиток проекту, рік дослідницької діяльності та 3 місяці оцінки результатів.

Спеціальність:
онкологія

Вимоги:
Заявниками на грант можуть бути організації та установи (державні та недержавні). Якщо організація не є членом спілки UICC (http://www.uicc.org/), вона повинна надати документи на підтвердження свого статусу та роду діяльності. Заявник повинен прописати витрати на проект, проте витрати не можуть включати обладнання, лікування пацієнтів та догляд за ними -проект повинен бути дослідницьким. Грант є міжнародним.

Бюджет:
в середньому грант у розмірі 20.000 $. Проте розмір гранту може змінюватись залежно від заявки та витрат, необхідних на дослідження.

Деталі:
посилання

Комунікаційний грант SPARC

Інформація: Ціль Комунікаційного Гранут SPARC - стимулювати наукові зв'язки між дослідницькими організаціями в межах регіону для вирішення проблем лікування раку грудей. В ході дослідження можуть вирішуватись декілька проблем. Тривалість: до 18 місяців, що включає 3 місяці на планування та розвиток проекту, рік дослідницької діяльності та 3 місяці оцінки результатів.

Спеціальність:
онкологія

Вимоги:
Заявниками на грант можуть бути організації та установи (державні та недержавні). Якщо організація не є членом спілки UICC (http://www.uicc.org/), вона повинна надати документи на підтвердження свого статусу та роду діяльності. Заявник повинен прописати витрати на проект, проте витрати не можуть включати обладнання, лікування пацієнтів та догляд за ними -проект повинен бути дослідницьким. Грант є міжнародним.

Бюджет:
в середньому грант у розмірі 60.000 $. Проте розмір гранту може змінюватись залежно від заявки та витрат, необхідних на дослідження.

Деталі:
посилання

Програма Інституту Раку США: Дослідження в сфері біології раку

Інформація: Відділ Біології раку Інституту раку США підтримує базові дослідження у всіх сферах біології раку в академічних та навчальних установах США. Дослідники з-за кордону також можуть подати заяву на отримання гранту на дослідження. Теми досліджень повинні стосуватись базових механімів клітинного росту, трансформації нормальних клітин в пухлинні, їх метастазування. Саме такі дослідження стають основою розробки подальших механізмів лікування, а також поглиблюють розуміння хвороби.

Спеціальність:
онкологія

Вимоги:
мати досвід в дослідженні проблем раку

Бюджет:
Можливо отримати грант на дослідження, більше інформації про процедуру та вимоги за посиланням: https://www.cancer.gov/about-nci/organization/dcb/funding/opportunities

Деталі:
посилання

Програма Інституту Раку США: Біомаркери для раннього виявлення агресивних видів раку

Інформація: Ціль даного проекту - запросити дослідників, що працюють в сфері вивчення проблем раку до колективної співпраці у вирішенні наступних питань: вдосконалення скринінгу раку, раннього виявлення агресивних видів раку, оптимальної оцінки ризиків існуючих методів терапії для кожного конкретного випадку, розробки біомаркерів. Дослідження проводитиметься в командах в різних наукових установах з ціллю обміну досвіду та ідеями.

Спеціальність:
онкологія

Вимоги:
мати досвід в дослідженні проблем раку

Бюджет:
Дослідження фінансується. Бюджет необмежений, проте повинен відповідати реальним потребам запропонованого проекту

Деталі:
посилання