Back to top

Стажування

Пов'язані з розвитком магістерські курси(EPOS)

Інформація: Стипендія пропонується іноземним випускникам із розвинутих країн та нових індустріальних країн у сфері охорони здоров'я щонайменш з 2-ма роками професійного досвіду

Спеціальність:
охорона здоров'я

Вимоги:
- Останній академіний ступінь (зазвичай це бакалавр) повинен бути отриманний не пізніше ніж 6 років від закінчення університетуT
- Щонайменше 2 роки професійного досвіду

Бюджет:
-Залежить від академічного рівня,щомісячні виплати у розмірі 750 євро для випускників або 1000 євро для докторантів

Деталі:
посилання

Amsterdam Merit Scholarships Медична інформатика

Інформація: Стипендія для видатних студентів які не є резидентамиЄвропейської економічної зони, які були допущені до однієї з програм (магістр) факультету медицини . Стипендія надається Universiteit van Amsterdam.

Спеціальність:
Медична інформатика

Вимоги:
- не мати громадянства Євросоюзу, не мати права на отримання голландського гранту на дослідження ( " Studiefinanciering " )
- не мати право платити знижену ставку плати за навчання для студентів EEA на UVA
- не отримувати повну стипендію покриття за той же період навчання в якості стипендії AMS
- представили повний додаток до однієї з програм (магістр) AMC UVA
- бути допущені до однієї з програм (магістр) AMC UVA бути в змозі виконати умови для отримання голландської візи .

Бюджет:
AES надає повну стипендію 25 000 € ( за навчання і витрати на проживання)

Деталі:
посилання

Стипендія Американської спілки фізіологів для ранньої кар’єри

Інформація: Американьска спілка фізіології запровадила дану стипендію задля сприяння розвитку кар’єри молодих науковців, надання можливостей навчанню необхідних навичок і в зрештою залучення до довготривалих досліджень. Досвідчений член комітету спілки виступить науковим наглядачем.

Спеціальність:
фізіологія (науковець)

Вимоги:
бути членом спілки, отримання докторської ступені у попередні 10 років, відвідання з’їзду фізіологів в Сан Дієго, проживання в Штатах впродовж 2-х років протягом реалізації роботи.

Бюджет:
1500$.

Деталі:
посилання

Програма Тревел нагороди від Американської спілки фізіологів

Інформація: Тревел грант від Американської спілки фізіологів. Щороку інформація про конгрес доступний на окремому сайті.

Спеціальність:
фізіологія (науковець)

Вимоги:
бути члени Американської спільноти фізіологів; більше вітається участь молодих дослідників: студентів, що випустились, аспірантів, молодших наукових співробітників, молодих викладачів).

Бюджет:
між 750$ -1000$.

Деталі:
посилання

Нагорода The ADInstruments для раннього інноваційного навчання

Інформація: Присуджується члену Американської спілки фізірлогів, який продемонстрував значний потенціал в опануванні ефективних технологій ,серед всіх студентів не-випускників, в курсі фізіології.

Спеціальність:
фізіологія (науковець)

Вимоги:
заявки претендентів зараховуються після заповнення онлайн форми.

Бюджет:
1,500$.

Деталі:
посилання

Іменна нагорода А.Гайтон

Інформація: Фонд нагороди був створений у 1993 році від анонімних пожертвувань для визнання вкладу Артура Гайтона в фізіологію та математичним моделюванням фізіологічних систем. Премія призначена для підтримки досліджень науковців, що мають ступінь не вищий за звання «доцент», та тим, хто в власних дослідженнях використовує кількісні та інтегративні підходи для дослідження фізіологічних функцій.

Спеціальність:
фізіологія (науковець)

Вимоги:
бути членом Американської спільноти фізіологів ; звітовий опис поточних та запланованих програм досліджень, підкресливши зв’язок між дослідженнями та підкреслити його значимий внесок для вивчення фізіологічних функцій. Обгрунтувати, чому ваше дослідження заслуговує на дану нагороду. Надати копію тез. Надати рекомендаційний лист від наукового керівника.

Бюджет:
25,000$.

Деталі:
посилання

Програма Інституту Раку США: Роль мобільних генетичних елементів в розвитку раку

Інформація: Мета даної програми - заохочення науковців до дослідження механізмів, що регулюють експресію та активність мобільних генетичних елементів, включаючи LTR-послідовності та ретроранспозони в пухлинних клітинах. Крім того, актуальним в даному контексті є вивчення впливу ендогенних ретровірусів людини на розвиток онкологічного процесу. Таким чином, прогрес в дослідженні вищенаведених питань дозволить краще зрозуміти еволюцію раку, а також механізми різної відповіді ракових пухлин на терапію.

Спеціальність:
онкологія, генетика, мікробіологія

Вимоги:
мати досвід в дослідженні проблем раку

Бюджет:
до $275,000 щороку для 2-річних проектів; не більше $200,000 щороку для довготривалих досліджень.

Деталі:
посилання

Програма Інституту Раку США: Генні перебудови в клітинах саркоми

Інформація: Даний грант підтримуватиме дослідження, спрямовані на вивчення молекулярних механізмів взаємодії онкогенів, та впливу продуктів їх експресії на ініціацію розвитку саркоми, її розвитку та метастазування. Детальне вивчення впливу метаболічних шляхів, що активуються під впливом хромосомних транслокацій в клітинах саркоми, допоможе поглибити розуміння патогенезу даного онкологічного процесу, а також розробити нові методи впливу на нього.

Спеціальність:
онкологія, генетика

Вимоги:
мати досвід в дослідженні проблем раку

Бюджет:
необмежений, проте повинен відповідати реальним потребам запропонованого проекту

Деталі:
посилання

Міжнародні стипендії для іноземних студентів та Європейського Союзу

Інформація: Перевтілюємось разом - це стипендії,які відкриті для іноземних студентів,що мають бажання отримати ступінь бакалавра чи магістра у Шефілдському університеті

Спеціальність:
охорона здоров'я

Вимоги:
- тільки для магістрів – учасники повинні мати,як мінімум ступінь 2:1 або еквівалентний ступінь для вашої країни і мають відповідати усім академічним вимогам обраного курсу
- тільки для бакалаврів – учасники повинні відповідати усім академічним вимогам обраного курсу
- мати запрошення на повний курс бакалаврату або магістратури у Шефілдському університеті

Бюджет:
стипендія покриває 50% навчання на магістерському курсі і 50% на кожен рік бакалаврату

Деталі:
посилання

Хюберт Хамфрі фелоушип в США для іноземних студентів

Інформація: Хюберт Хамфрі фелоушип призначений для досвідчених професіоналів, що зацікавлені в зміцнені лідерських якостей через взаємний обмін знаннями і розуміння спільних проблем США і дружніх країн

Спеціальність:
охорона здоров'я

Вимоги:
- мінімум 5 років професійного досвіду
- обмежений або відсутній досвід в США
- проявляти лідерські якості

Бюджет:
Фелоушип покриває: плату за навчання, переліт, страхування

Деталі:
посилання

Спільна стипендіальна програма Японії та Світового банку

Інформація: Спільна стипендіальна програма Японії та Світового банку фінансує студентів з розвинених країн для проходження магістерських програм в університетах по всьому світу

Спеціальність:
охорона здоров'я

Вимоги:
- бути молодшим за 45 років на момент участі
- мати ступінь бакалавра (або його еквівалент),що отрманий до 2013 року
- не мати подвійного громадянства

Бюджет:
Стипенді покриває витрати на навчання, щомісячні аванси, переліт в економ класі, медичну страховку

Деталі:
посилання

Аспірантура з біологічних дисциплін в охороні здоров'я в Гарварді

Інформація: Аспірантура з біологічних дисциплін в охороні здоров'я в Гарварді гарантує набуття міждисциплінарних навичок як в теоретичних і практичних основах проведення медико-біологічних досліджень загалом, так і знань в окремій вузькій галузі. Дослідження стосуватимуться глобальних проблем в охороні здоров'я і, зокрема, імунології та інфекційних хвороб( малярія, туберкульоз, ВІЛ); впливу середовища (радіація, забрудення повітря, дослідження астми); взаємозв'язку генотипу та середовища (запалення, стрес, епігенетика), метаболічних порушень ( ожиріння, діабет, рак), біохімії харчування (та її взаємозв'язок з виникненням хвороб різних систем)

Спеціальність:
Біологічні науки, біохімія, токсикологія, імунологія, інфектологія

Вимоги:
Для того, щоб пройти відбір, потрібно показати сильне бажання та ентузіазм займатись серйозною науковою роботою; мати ступінь бакалавра чи магістра та, відповідно, достатню теоретичну підготовку з біології та хімії (включаючи органічну), а також фізики та статистики. Якщо ж якихось знань\навичок бракує, учасник може бути прийнятий у програму лише за умови, що він пройде відповідні курси до початку програми або під час неї.

Бюджет:
повне фінансування з боку Університету, включачи стипендію та медичне страхування

Деталі:
посилання

Аспірантура з біостатистики в Гарварді

Інформація: В ході проходження аспірантури , ви набудете глибоких знань в теорії та практиці біостатистики та біоінформатики, працюючи на факультеті, співробітники якого вважаються світовими лідерами в даній сфері. Ви навчитеся працювати з великими об'ємами даних та використовувати потужні статистичні інструменти для відкриття нових закономірностей. Крім того, учасники програми матимуть змогу провети власне дослідження в колаборації з лабораторіями, клініками та науковцями Гарварду.

Спеціальність:
біостатистика, біоінформатика

Вимоги:
Заявники на програму повинні мати грунтовні теоретичні знання з математики (з написаною курсовою роботою), як мінімум один пройдений семестр лінійної алгебри, та знання хоча б однієї мови програмування. Наявність курсових робіт з статистики, теорії імовірності, аналізу та вищої математики, біології та генетики є плюсом в проходженні конкурсу.

Бюджет:
Повне фінансування з боку Університету, включаючи стипендію та медичне страхування

Деталі:
посилання

Аспірантура з політики охорони здоров'я в Гарварді

Інформація: Дана програма є мультидисциплінарною, і має на меті підготовку фахівців, які вирішуватимуть проблеми політики охорони здоров'я, впливаючи таким чином на життя мільйонів. Перспективи подальшого працевлаштування - робота в університеті, державних структурах, дослідницьких інститутах, недержавних організаціях та корпораціях.

Спеціальність:
охорона здоров'я

Вимоги:
Наявність наукового ступеня не вимагається, проте попередній досвід роботи в даній сфері є перевагою. Загалом, до конкурсу запрошуються студенти та випусники з хорошою академічною успішністю та мотивацією до спеціалізації в сфері політики охорони здоров'я.

Бюджет:
Повне фінансування з боку Університету, включаючи стипендію та медичне страхування

Деталі:
посилання

Аспірантура з популяційної біології в Гарварді

Інформація: ана програма має на меті підготовку фахівців, які займатимуть академічною або дослідницькою діяльністюв сфері глобальних проблем, що стосуються мільйонів людей. Робота в лабораторіях та теоретичні тренінги нададуть учасникам програми глибокі знання в аналітиці та кількісних методах, що використовуються для вирішення таких комплексних проблем, як забруднення повітря, ожиріння, рівність в отриманні медичних послуг та ін.

Спеціальність:
епідеміологія, охорона здоров'я

Вимоги:
Наявність наукового ступеня не вимагається, проте попередній досвід роботи в даній сфері є перевагою. Загалом, до конкурсу запрошуються студенти та випусники з хорошою академічною успішністю та мотивацією до спеціалізації в сфері політики охорони здоров'я. Крім того, заявники повинні мати курсову роботу з статистики або кількісних методів дослідження.

Бюджет:
Повне фінансування з боку Університету, включаючи стипендію та медичне страхування

Деталі:
посилання

Магістерська програма в Гарварді: Епідеміологія та охорона здоров’я (комбіноване стаціонарне та онлайн-навчання)

Інформація: Започаткована в червні 2015, магістерська програма з епідеміології та охорони здоров’я націлена на підготовку учасників до нового кар’єрного рівня. Особливість програми полягає в тому, що вона була створена для лікарів з щільним графіком і, для більшої зручності, поєднує онлайн-навчання зі стаціонарними лекціями та роботою над науковими проектами. Факультет епідеміології Гарварду є одним із найкраще оснащених в світі, тому ця можливість дійсно варта витрачених зусиль та часу. Тривалість програми – два роки.

Спеціальність:
епідеміологія, охорона здоров’я

Вимоги:
Магістерська програма з епідеміології створена для спеціалістів, які планують підвищити свою кваліфікацію шляхом освоєння нових кількісних методів у епідеміології та їх застосування в клінічних та популяційних дослідженнях, політиці та різноманітних програмах. Заявник на програму повинен відповідати одній з наступних вимог:
1) Мати докторський ступінь з медицини або наук, пов’язаних з охороною здоров’я та громадським здоров’ям
2) Мати магістерський ступінь з медицини або суміжних наук та трирічний досвід роботи в відповідній сфері.
3) Мати ступінь бакалавра з медицини або суміжних наук та не менш ніж 5 років досвіду роботи у відповідній сфері.
Студенти медичних університетів до участі в прогамі не допускаються.

Бюджет:
Програма є платною -$31,000 в рік (тривалість програми – два роки). Деталі щодо оплати та проживання : https://www.hsph.harvard.edu/admissions/degree-programs/online-mph-in-epidemiology/finances/Крім того, студенти можуть подати заявку на отримання фінансової допомоги

Деталі:
посилання

Докторська програма з охорони здоров’я в Гарварді

Інформація: Докторська програма з охорони здоров’я в Гарварді забезпечує підготовку висококваліфікованих кадрів з великим потенціалом лідерства для роботи в державних на недержавних організаціях в сфері охрони здоров’я та громадського здоров’я. Мультидисциплінарна програма охоплює не лише питання охрони здоров’я, а і курси з менеджменту, лідерства, спілкування та інноваційного мислення. Особливістю також є навчання в маленьких групах, що створює комфортний мікроклімат. Впродовж троьох років (два роки, власне,в Гарварді та рік роботи над власним проектом), ви навчитесь вирішувати комплексні проблеми в політиці охорони здоров’я і використовувати аналітичні та менеджерські прийоми для ефективної роботи в організаціях з ціллю значних соціальних змін. Ви навчитесь ефективно використовувати наукові дані для досягнення результатів в реальному житті,а також, звісно, роботі в команді професіоналів.

Спеціальність:
охорона здоров’я

Вимоги:
Заявники на програму повинні відповідати наступним вимогам:1) Мати ступінь бакалавра (або магістра чи докторський ступінь) з медицини або суміжних наук та, як мінімум, 2 роки практики в сфері охорони здоров’я
2) Мати достатні теоретичні знання з кількісних методів досліджень (підкріплені сертифікатом)
Окрім формальних вимог, в ході відбору звертатиметься увага на бажання працювати на благо ефективних змін, креативність та наявність попереднього досвіду.

Бюджет:
Програма є платною, ціна залежить від терміну реєстрації.

Деталі:
Втім, як громадяни США, так і іноземні студенти можуть подати заявку на отримання фінансової допомоги

Деталі:
посилання

Магістерська програма в Гарварді: Менеджмент в охороні здоров'я

Інформація: Дана програма призначена для спеціалістів в сфері менеджменту охорони здоров'я, які розуміють, що ефективність роботи медичної установи залежить не лише від вміння лікувати пацієнтів. В ході програми учасники навчаться вирішувати фінансові проблеми, проблеми тиску та людських ресурсів в процесі забезпечення оптимальної роботи власного закладу. Крім того, графік програми дозволяє поєднувати основну роботу з проходженням магістратури.

Спеціальність:
охорона здоров'я

Вимоги:
Програма призначена для лікарів, що займають керівні посади і хочуть стати більш ефективними в сфері управління.Обов'язковою є наявність наукового ступеня у заявника

Бюджет:
Програма є платною -$76,500 за весь період навчання

Деталі:
посилання

Баєр наука & Фонд освіти: стипендії Карла Дуйсберга

Інформація: Стипендії Карла Дуйсберга пропонують індивідуальну підтримку для випускників та молодих професорів з 1 або 2 роками досвіду в медицині та ветеринарії,медичній науці,медичних технологіях,охороні здоров'я,медичній економіці.

Спеціальність:
медичній наука,медичні технології,охорона здоров'я,медична економіка

Вимоги:
- Учасники повинні мати дуже гарні оцінки у своєму шкільному атестаті ,що дає можливість вступити до вищого навчального закладу і також надати докази успішного проходження медичного огляду
- Усі учасники,крім того,повинні мати широкий кругозір і бути готовими тяжко працювати і показати персональну відповідальність -соціальну,політичну та культурну

Бюджет:
Бюджет покриває витрати на проживання,переліт та забезпечує фінансування вашого проекту

Деталі:
посилання

Віденський Біоцентр - Літня школа

Інформація: Віденська Біоцентральна літня школа включає: дослідницький проект, цикл лекцій, науковий симпозіум. Кожен співробітник буде закріплений за членом факультету, з яким вони будуть тісно співпрацювати. Різноманітні дослідницькі проекти доступні в сферах молекулярної біології, неврології, імунології, біоінформатики, РНК, біології стовбурових клітин і біохімії. Літня школа також включає в себе серію лекцій професорсько-викладацького складу на основі останніх відкриттів і методів, впроваджених в своїй галузі, та завершується науковим симпозіумом.

Спеціальність:
лікар-лаборант

Вимоги:
- Кандидат повинен бути близько 2 років після завершення навчання в університеті (наприклад, 2/3 років після завершення бакалаврату або, принаймні, 1 рік магістратури)-Деякий попередній досвід дослідження
- Гарний академічний результат; -Високий рівень володіння англійською мовою
- Свідоцтво реєстрації в програмі університету на поточний навчальний рік і на наступний рік (якщо це можливо)

Бюджет:
-Безкоштовне проживання студента;-Кожен студент буде нагороджений стипендією в розмірі 1400 євро, після сплати податків за дев'ять тижнів програми;
- Медична страховка включена в контракт на дев'ять тижнів;
- Безкоштовний проїзний квиток для надання необмеженого користування громадським транспортом в межах Відня протягом всього терміну стипендії;
- Відшкодування витрат на проїзд з Відня. 

Деталі:
посилання

Літня дослідницька програма стажування (SRIP)

Інформація: Приєднуйтесь до літньої дослідницької програми стажування в Університеті Вірджинії школи медицини для 10-ти тижневого дослідницького досвіду, який ви ніколи не забудете! Метою програми є виявлення студентам лабораторних досліджень під час їх ознайомлення з можливостями, які існують для кар'єри в області біомедичних наук.

Спеціальність:
дослідник лабораторії

Вимоги:
-студенти повинні бути кваліфіковані, які розглядають кар'єру в біомедичних дослідженнях

Бюджет:
Забезпечення житлом, подорож в Карлотесвіль, і щедра фінансова підтримка надається для кваліфікованих студентів, які розглядають майбутню кар'єру в біомедичних дослідженнях.

Деталі:
посилання

Літні студентські канікули

Інформація: Гранти доступні для стипендіатів для підтримки магістранта у роботі в межах літньої лабораторії.

Спеціальність:
дослідник лабораторії

Вимоги:
Зацікавлені студенти повинні об'єднуватися з потенційним керівником, розробити проект разом, а потім подати заявку на фінансування. Кандидати повинні бути членами біохімічного товариства, що працюють в університеті або науково-дослідному інституті, а також подати заявку на грант від імені студента.

Бюджет:
Гранти доступні для стипендіатів в розмірі £ 200 в тиждень протягом 6 -8 тижнів, і до £ 1600 в цілому.

Деталі:
посилання

Літня практика по дослідженню раку

Інформація: Літня практика - 8-тижнева програма для видатних і амбітних студентів магістратури, які зацікавлені в отриманні досвіду в науково-дослідній лабораторії .Студенти літньої практики проводять два місяці, працюючи в лабораторії, де вони беруть участь в ультрасучасних дослідженнях, пов'язаних з вивченням раку і взаємодіять з провідними вченими в данній галузі та іншими студентами з усього світу.

Спеціальність:
дослідник лабораторії

Вимоги:
Для того, щоб мати право подати заяву на літню практики ви повинні прагнути до ступеня магістра і бути в змозі надати докази того, що ви зараховані до університету на весь період стажування (тобто до кінця вересня). Якщо ви вже мають ступінь магістра, на жаль, ви не маєте права претендувати на стажування. Ви повинні бути амбітними, працелюбні і мати бажання отримати більше досвіду роботи в лабораторії.

Бюджет:
Студент оплачує програму

Деталі:
посилання

Міжнародна програма підтримки докторських досліджень від Центру Геномної Регуляції, Іспанія

Інформація: Центр геномної регуляції запрошує учасників до міднародної програми підтримки докторських проограм. Даною стипендією будуть нагороджені талановиті і високо вмотивовані студенти, кваліфіковані до здійснення докторського дослідження в напрямі біомедицини в Центрі геномної регуляції.

Спеціальність:
генетика

Вимоги:
Кандидати мають мати ступінь бакалавра або магістра біомедичних наук в рамках Вищої Європейської Системи Освіти, або еквівалентний університетський ступінь, що дозволяє починати написання докторських тез в рідній країні до вересня 2017 року. Кандидати, що хочуть бути нагородженими даною стипендією у вересні 2017, вже мають право подавати заявки. Кандидати мусять мати надзвичайні академічні досягнення, попередній досвід дослідження та сильну мотивацію до наукового пошуку. Кандидат має засвідчити високі знання англійської; не перебувати в Центрі геномної регуляції більше ніж 6 місяців до кінцевого терміну подачі заяв.

Бюджет:
стипендія ( детальна інформація після реєстрації)

Деталі:
посилання