Back to top

Стажування

Студентський дослідницький грант

Інформація: Спільнота Військової Психології оголошує програму Студентських дослідницьких грантів для стимулювання, заохочення і підтримки передових досліджень. Ця щорічна премія буде надана тим студентам, чиї дослідження відображатимуть перевагу військової психології. Лауреати премії отримують нагороду на щорічній конвенції та / або представляючи свої дослідження членам Відділу 19.

Спеціальність:
Військова психологія

Вимоги:
-Кандидати повинні бути студентами Відділу 19.
- Онлайн-форма заявки на членство (щоб стати студентом Відділу 19).
- Форма Відділу 19 для Студентського дослідницького гранту.
- Супровідний лист – максимум 1 сторінка (опис ваших наукових інтересів, досвід і плани кар'єрного росту).
- Резюме дослідження – максимум 5 сторінок (пояснення конструкції дослідження, інші важливі аспекти проекту та коротке обґрунтування пропонованого використання коштів).
- Автобіографія -максимум 2 сторінки (з навчанням, дослідженнями, публікаціями та досвідом презентацій).
- Рекомендаційний лист -максимум 1 сторінка (від Вашого наукового керівника або професора).

Бюджет:
Два студентських науково-дослідницьких гранти по $ 1500. Гранти присуджуються щоосені. Переможець (ці) винагороди можуть також запросити до $ 750 в спеціалізованих фондах для надання допомоги щодо участі в APA Конвенції.

Деталі:
посилання

Програма клінічної ординатури для анестезіологів WFSA

Інформація: Програма клінічної ординатури для молодих анастезіологів з країн, що розвиваються

Спеціальність:
акушерська анастезіологія, кардіологічна анастезіологія

Вимоги:
Претендент мусить
- мати завершену спеціалізацію в анестезіології на батьківщині
- заявка на участь має бути підтримана вітчизняним Національним об єднанням анастезіологів
- підтвердженя заяви від головного лікаря лікарні, де працює претендент
- перевага надається громадянам країн близьких географічних регіонів
- намір повернутись на свою посаду на батьківщині
- вік до 40 років
- бажано, щоб претендент працював у клінічній лікарні

Бюджет:
оплачувана програма

Деталі:
посилання