Back to top

Стажування

Стипендіальна програма від ESO на базі St. Vincent’s University Hospital

Інформація: Клінічна Програма стипендій на навчання в якості спостерігача, або безпосередньо членом мультидисциплінарної команди в авторитетних установах протягом 3-6 місяців.

Спеціальність:
онкохірургія

Вимоги:
європейські хірурги, які крім основного фаху мають спеціалізацію з онкології

Бюджет:
ESO буде відшкодовувати витрати на проїзд і грант: відвідування в якості спостерігача: EUR 2,300 на місяць, робота в команді EUR 2,500 за місяць.

Деталі:
посилання

Базовий тренінг (Модуль1) з експертами від European society of Gastrointestinal Endoscopy

Інформація: Модуль 1 феловшип грант надає можливість відвідати найкращі ендскопічні підрозділи в Європі задля проходження "живого" навчання або удосконалити навички як член команди. Грантер отримає як базові навички так і спеціальні техніки виконання ендоскопічних процедур. Максимальний часперебування - 4 тижні, в залежності від конкретної навички яка є ціллю вивчення під час стажування. Модуль 1 не включає практичні навички.

Спеціальність:
Ендоскопія

Вимоги:
Кваліфікація -стажування можливе тільки для спеціалістів в галузі "ендоскопія"
Вік менше 40 років
Вільна англійська, французька або німецька є обовязковими.
Членство в European society of Gastrointestinal endoscopy.

Бюджет:
безкоштовно

Деталі:
посилання

Поглиблений ( Модуль 2) з експертами від European society of Gastrointestinal Endoscopy

Інформація: Модуль 2 феловшип грант надає можливість відвідати найкращі ендскопічні підрозділи в Європі задля проходження живого навчання або удосконалити навички як член команди. Грантер отримає можливість ві

Спеціальність:
Ендоскопія

Вимоги:
Кваліфікація -стажування можливе тільки для спеціалістів в галузі "ендоскопія"
Вік менше 40 років
Вільна англійська, французька або німецька є обовязковими.
Членство в European society of Gastrointestinal endoscopy.

Бюджет:
безкоштовно

Деталі:
посилання

Грант молодим дослідникам від Європейського товариства кістково-м'язової радіології.

Інформація: Грант надається для участі в щорічному конгресі, якщо особа,що подала заявку гарно проявив себе в даній області дослідження. Делегати не отримують грант на поїздку конгресу ESPE, якщо вони залучились підтримкою фармацевтичних компаній. Грант доступний для докторів наук, аспірантів.

Спеціальність:
педіатрія, ендокринологія.

Вимоги:
особи до 40 років.

Бюджет:
грант в розмірі 500 євро буде виділений для участі в зустрічі. Половина грантів буде виділена кращим доповідачам. Половина кращих доповідачів буде обрана серед країн з низьким рівнем доходів ( середнім рівнем ВВП на душу населення нижче за US 12,746 – згідно класифікації World Bank website ).

Деталі:
посилання

Стипендія від Європейської спілки дитячих радіологів

Інформація: Програма надає можливість доповнити навчання вузької спеціалізації – дитячого радіолога шляхом програми стипендій в цій області. Три місяці навчання стажиста передбачає інтенсивний модуль навчання, що буде контролюватися за допомогою спеціалістів-репетиторів в заздалегідь обраному, одному з академічних навчальний центр в Європі.Кількість доступних місць – 4. Успішним кандидат отримає грант спільно наданий ESR / ESOR і ESPR.

Спеціальність:
радіологія

Вимоги:
ці програми обміну застосовні до радіологів протягом перших трьох років після сертифікації, які бажають стати більш вузькими спеціалістами (дитячими радіологами).

Бюджет:
навчання розпочнеться у другій половині року і тривати протягом 3-х місяців. Стажер отримає грант після закінчення навчання і здачі підсумкового звіту. В період навчання стажер несе відповідальність за покриття його / її витрати і його / її власне медичне страхування. Саме навчання надається безкоштовно. Зверніть увагу, що в окремих випадках можуть виникнути адміністративні витрати, які повинні бути покриті за рахунок гранту.

Деталі:
посилання

Освітній грант ESTRO (Європейської спілки Онкології та Радіотерапії)

Інформація: ESTRO, за підтримки комерційних компаній, пропонує гранти для членів спілки. (Детальну інформацію про те, як долучитись до спілки, можна знайти за посиланням http://estro.org/members/individual-membership/individual-membership). Освітні гранти надаються молодим членам ESTRO, які досі навчаються, і тому потребують фінансової допомоги для відвідування курсів ESTRO. Власне, мета освітнього гранту - покрити витрати на дорогу та проживання для проходження одного курсу, запропонованого на сайті, на вибір.

Спеціальність:
онкологія, променева терапія

Вимоги:
сплатити членський внесок в ESTRO за поточний рік; CV; рекомендаційний лист від ментора або установи, де працює\навчається учаник конкурсу, про те, що йому дійсно потрібна фінансова підтримка для проходження курсу.

Бюджет:
грант в розмірі €750

Деталі:
посилання

Грант на підтримку мобільності від ESTRO (Європейської спілки Онкології та Радіотерапії)

Інформація: Якщо ви хочете відвідати іншу медичну або наукову установу, з освітньою метою (наприклад, освоїти методи діагностики та роботи з апаратурою, що будуть корисними в вашій практичній діяльності), Грант на підтримку мобільності від ESTRO є оптимальним варіантом.

Спеціальність:
онкологія, променева терапія.

Вимоги:
Даний грант націлений на підтримку лікарів та науковців, що займаються дослідженнями\практичною діяльністю в сферах онкології та променевої терапії та є членами спілки ESTRO. Для того, щоб подати заявку, необхідні наступні документи:
- короткий та чіткий опис власної діяльності\проекту та причин відвідування іншої установи\лабораторії;
- лист-згода від директора наукової установи\медичного закладу, де працює учасник, на його участь в даній програмі;
- лист -згода від директора приймаючої установи;
- кошторис подорожі (витрати на дорогу, проживання і т.д.)

Бюджет:
грант у макисмальному розмірі €2500

Деталі:
посилання

Освітня стипендія від Европейської Асоціації Кардіологічної Радіології

Інформація: Програма пропонує можливість розширення існуючих знань у вузьких спеціальностях та співпрацю в галузі торакальної радіології шляхом проведення додаткової програми обміну з призначеними для цього довідковими центрами в Європі.

Спеціальність:
Торакальна радіологія

Вимоги:
1. Програма обміну доступна для радіологів протягом перших трьох років після сертифікації, які бажають стати вузькоспеціалізованими радіологами.
2. Заявник повинен володіти знаннями в сучасній клінічній практиці в радіології щодо візуалізації поперечного перерізу. Основним є компетентність у виробництві радіологічного звіту, в спілкуванні з лікарями і пацієнтами, знання загальних принципів управління та управління стосовно клінічних відділів багатопрофільного персоналу і високої вартості обладнання.Необхідно розуміння наслідків судово-медичної невизначеності і помилки в діагностичній радіології. Клінічний досвід в інших дисциплінах, які було досягнуто за рахунок клінічної практики і навчання перед початком співпраці.Також перевагою є клінічний досвід в області респіраторної медицини, пульмонології, легеневої онкології, торакальної хірургії, або анестезіології.
3. Кандидати повинні володіти англійською мовою.
4. ESR і ESCR членські внески за 2016 рік має бути внесені заздалегідь.

Бюджет:
Заявник отримає грант після закінчення навчання, здачі заключного звіту та пред`явлення оригінальних квитків на рейси та розписок за поселення. Грант покликаний зробити внесок в частині подорожі і витрати на проживання в період навчання. Спільнота не може гарантувати, що грант буде покривати ці витрати в повному обсязі. В період навчання стажер несе відповідальність за покриття власних витрат і власне медичне страхування. Саме навчання надається безкоштовно. Зверніть увагу, що в окремих випадках можуть виникнути адміністративні витрати, які повинні бути покриті за рахунок гранту.

Деталі:
посилання

Стажування від Європейсткої спільности радіологів та Європейської спільности радіологів-педіатрів

Інформація: Завжди було актуальним необхідність залучення, навчання і допомоги у підвищенні кваліфікації молодих радіологів, для забезпечення необхідної практики, сфокусованої на комбінованих вузькоспеціалізованих зображеннях. Це спонукало Європейське суспільство радіології (ESR) і Європейське товариство педіатричної радіології (ESPR) взяти на себе ініціативу по створенню програми обміну для надання стипендій або вузькоспеціалізованого навчання в газулі педіатричної візуалізації.

Спеціальність:
педіатрична радіологія

Вимоги:
1) Програми обміну доступні для радіологів протягом перших трьох років після сертифікації, які бажають стати вузькоспеціалізованими радіологами. Перш ніж приймати цю можливість, необхідні попередні базові знання педіатричної радіології, що має велике значення .
2) Базові знання сучасної клінічної практики в дитячій радіології щодо рентгенограм, рентгеноскопії, УЗД, КТ і МРТ. Компетенція у виробництві радіологічного опису, в спілкуванні з лікарями і пацієнтами, а також має важливе значення знання принципів управління та управління клінічних відділом з багатопрофільним персоналом і високої вартості обладнання .
3) Необхідно розуміння наслідків судово-медичної невизначеності і помилки в діагностичній радіології .
4) Хороший клінічний досвід в інших дисциплінах, що був досягнутий за рахунок клінічної практики і навчання перед початком співпраці. Клінічний досвід в педіатрії найбільш цінується.
5) Кандидати повинні володіти англійською мовою.
6) Плата за членство в асоціаціях за поточний календарний рік повинна бути внесена заздалегідь.

Бюджет:
Заявник отримає грант після закінчення навчання і здачі підсумкового звіту. В період навчання стажер несе відповідальність за покриття власних витрат і власне медичне страхування. Саме навчання надається безкоштовно. Зверніть увагу, що в окремих випадках можуть виникнути адміністративні витрати, які повинні бути покриті за рахунок гранту.

Деталі:
посилання

Дослідницький грант Європейської спільноти торакальної візуалізації

Інформація: Дослідницький грант Європейської спільноти торакальної вузіалізації для радіологів-початківців в галузі торакальної радіології

Спеціальність:
торакальна радіологія

Вимоги:
-Кандидат повинен бути новим або дійсним членом Європейської спільноти торакальної візуалізації в 2016 і може приймати участь тільки через 5 років після підтвердження кваліфікації ступеня доктора медицини
- Одержувачі повинні будуть представити результати його / її роботи на наступній зустрічі спільноти
- Опис проекту з 2 сторінок, включаючи цитати і зображень (макс!)
- Головний дослідник: Коротка біографія (не більше 3000 символів)
- Головний дослідник: Перелік відповідних публікацій (до 10 публікацій, що мають відношення до представленого проекту, опублікованих в період 2011-2016)

Бюджет:
2 гранти по 5000 EUR

Деталі:
посилання

Інтегрована програма інтервенційної радіології для резидентів

Інформація: Ця програма забезпечить поглибленні знання та досвід з клінічної діагностики та лікування хворих із захворюваннями, які зазвичай лікують за допомогою інтервенційної радіології. Крім того, резиденти мають можливість ознайомитись з останніми найковими дослідженнями в сфері судинної та інтервенціїної радіологію та ,безпосередньо, взяти участь в їх реалізації.

Спеціальність:
радіологія

Вимоги:
-Заявка на MyERAS
- додаток про академічну успішність
- три рекомендаційних листа
- USMLE Step I, Step II CK, CS
- Step II CK, CS обов'язкові для учасників з інших країн
- резюме
- MSPE( Medical School Performance Evaluation)
- фото
- ECFMG який був виданий перед початком програми( для учасників з інших країн)

Бюджет:
Учасник оплачує програму самостійно

Деталі:
посилання

Стипендія від Міжнародного фонду з сонографічної освіти та досліджень

Інформація: Міжнародний фонд з сонографічної освіти і наукових досліджень, (IFSER), спрямований на поліпшення доступу до якісної освіти та інформації для сонографів зі всього світу.Ви студент та берете участь в акредитованій програмі з УЗД? Ви маєте хорошу репутацію та закінчили принаймні два клінічних семестру? В цьому випадку ви можете претендувати на отримання щорічної IFSER стипендія.

Спеціальність:
сонографія

Вимоги:
-Щоб розпочати реєстрацію, ви повинні заповнити онлайн-заявку і роздрукувати заповненений рекомендаційний бланк. Будь ласка, чітко дотримуйтесь інструкцій. Щоб зберегти рекомендаційний бланк натисніть нижче на PDF-документ. Рекомендаційна форма повинна бути відсканована і надіслана за електронною адресою: aboutscholarships@ifser.org

Бюджет:
1. $ 1000,00 стипендія для студентів США.
2. $ 1000,00 стипендія для іноземних студентов.

Деталі:
посилання