Back to top

Поради щодо покращення медичної освіти від Wendy Reid – директора Health Education у Великобританії

Поради щодо покращення медичної освіти від Wendy Reid – директора Health Education у Великобританії


88

Відповідність потребам. У медичних університетах повинна бути достатня кількість місць для навчання і підготовки відповідної кількості майбутніх медичних працівників. Точна кількість і забезпечення місць повинна узгоджуватись і забезпечуватись урядом.

Ранній старт. Важливою складовою удосконалення медичної освіти є рання підготовка медичних кадрів, тобто мова іде про медичні школи. Ця підготовка має бути спрямована на підготовку лікарів загальної практики та свідомої молоді загалом, яка повинна розуміти важливість профілактики захворювань, поняття громадського здоров'я та психіатрії.

Підвищення професійної гнучкості. Лікарі повинні бути готовими засвоювати нові навички та спеціальності. Лікар, який протягом багатьох років займає лише одну нішу в медицині, на сьогоднішній день не є перспективним ні для одного лікувального закладу.

За даними опитувань, існує збентеженість та широка дискусія студентства щодо спеціальності лікаря загальної практики. Негативна стигма цієї спеціальності повинна бути розвіяна.

Руйнуючи кордони. Галузі медицини не повинні розмежовуватись, а навпаки поєднуватись і взаємодіяти. Крім взаємодій всередині клінічних фахів, варто залучати і інші професії в галузі охорони здоров’я.

Джерело:https://goo.gl/rAB5TT
Переклад: Ірина Попова

UA