Back to top

Рекомендації проведення коронарного шунтування від Спільноти Торакальних Хірургів

Рекомендації проведення коронарного шунтування від Спільноти Торакальних Хірургів


122

• Внутрішні грудні артерії (ITA) слід використовувати для шунтування лівої передньої низхідної (LAD) артерії, коли така процедура є показаною.
• Додатково до лівої внутрішньої грудної артерії можливе накладання другого шунту (права внутрішньо грудна /променева артерія) деяким пацієнтам.
• Використання обох (bilateral) внуртішньогрудних артерій (BITA) можливе у пацієнтів, в яких не прогнозується серйозного ризику ускладнень з боку груднини.
• Для зниження ризику інфікування груднини при BITA рекомендовано: змобілізувати шунти, відмова від куріння, контроль глікемії і посилення стабілізації груднини.
• Додатково до LITA, LAD (або ж у пацієнтів з неповноцінним шунтом LITA) доцільним є використання променевої артерії, якщо проводиться шунтування ділянок з значним стенозом.
• У випадку використання променевої артерії доцільно призначати медикаменти для зниження ризику гострого інтра-/пери операційного спазму.
• Права шлунково-сальникова артерія може використовуватись для шунтування у пацієнтів, в яких є труднощі з вибором іншої судини, або ж додатково для кращої реваскуляризації.
• Питання про накладання артеріальних шунтів (конкретні цілі, кількість і тип) повинне бути частиною обговорення команди кардіохірургів при виборі найкращого індивідуального підходу до кожного пацієнта.

З оригіналом рекомендацій можна ознайомитись за посиланням: http://emedicine.medscape.com/article/2500047-overview

UA