Back to top

Рекомендації по веденню хворих з первинним гіперальдостеронізмом (синдромом Кона) від Товариства ендокринології.

Рекомендації по веденню хворих з первинним гіперальдостеронізмом (синдромом Кона) від Товариства ендокринології.


95

- До груп високого ризику належать пацієнти з вираженою гіпертензією та пацієнти з гіпокаліємією;
- Для виявлення первинного альдостеронізму у якості підтверджуючого тесту визначається співвідношення «альдостерон-ренін» при стандартних умовах ;
- Усі пацієнти з первинним альдостеронізмом повинні пройти комп’ютерну томографію наднирників у якості первинного дослідження підтипу та виключення раку кори наднирникових залоз;
- Рентгенолог повинен встановити /виключити однобічний первинний альдостеронізм, використовуючи метод двосторонньої селективної флебографії надниркових залоз, при підтвердженні – оптимальне лікування шляхом лапароскопічної адреналектомії;
- У пацієнтів з двосторонньою гіперплазією кори надниркових залоз або при наявності протипоказів до операції, лікування головним чином полягає у застосуванні антагоністів рецепторів до мінералокортикоїдів.

Детальніше: http://reference.medscape.com/…/sl…/guidelines/2016/yir/endo

Перклад: Olena Gusak

UA