Back to top

Рекомендації ведення пацієнтів з хронічним панкреатитом від Європейського об'єднання гастроентерологів. Частина 1.

Рекомендації ведення пацієнтів з хронічним панкреатитом від Європейського об'єднання гастроентерологів. Частина 1.


114

1. У пацієнтів, в яких хронічний панкреатит (ХП) проявляється до 20 – річного віку, а також пацієнтів, з ідіопатичним ХП, незалежно від віку, слід обстежувати з метою виключення діагнозу “кістозний фіброз”.
2. Генетичне обстеження ркомендовано пацієнтам з обтяженим сімейним анамнезом або розвитком захворювання до досягнення 20-річного віку. Рутинне генетичне обстеження не слід призначати хворим на ХП алкогольної етіології. Зміни у SPINK1 і CTRC, та в меншій мірі загальні нуклеотидні поліморфізми (SNPs) локусів PRSS1, CLDN2-MORC4, свідчать про алкогольну етіологію ХП.
3. У дітей кістозний фіброз необхідно викючити шляхом йонофорезу хлоридів, оскільки вваєаться, що генетичні фактори мають більше значення у педіатричній, ніж у дорослій практиці. До лабораторного осбтеження потрібно включити визначення рівня Са2+ і тригліцеридів. З інструментальних обстежень рекомендована ультразвукова діагностика (УЗД) черевної порожнини або магнітно-резонансна холангіопанкреатографія (МРХПГ). Для встановлення діагнозу також визначають PRSS1 (екзон 2 і 3, зокрема p.A16V, p.N29l, p.R122H), SPINK1 (усі 4 екзони, зокрема p.N34S і IVS3+2T>C у 3 екзоні та 3 інтроні), CPA1 (деклька ділянок, зокрема у екзонах 7,8,10), CTRC (особливо 7-й екзон), CEL (лише гібридні алелі), можна також дослідити зміни у CFTR.
4. Кожному пацієнту у педіатричній практиці необхідно проводити диференційну діагностику з муковісцидозом, оскільки у 10-15% пацієнтів з кістозним фіброзом з збереженою функцією підшлункової (в тому чилсі 1-2% всіх пацієнтів, що хворіють муковісцидозом) є клінічні прояви повторних гострих панкреатитів.
5. Ендосонографія, МРТ, КТ є найкращими інструментальними методами для діагностики ХП. КТ найкраще візуалізує панкреатичні кальцифікати, а з додаванням контрасту можна виявити найдрібніші з них. Виявлення змін у підшлунковій при МРТ/МРХПГ є важливими для уточнення діагнозу, проте відсутність змін не виключають наявність легких форм ХП.
6. УЗД черевної порожнини є результативним лише на пізніх стадіях хвороби. Ендосонографія є найбільш чутливим методом візуалізації змін ХП, особливо на ранніх стадіях захворювання, і його точність збільшуєтсья разом з зростанням кількості діагностичних критеріїв. Даний метод є базовим для диференційної діагностики ХП з іншими панкреатичними масами чи кістозними утвореннями. Тонкоголкова біопсія під контролем ехосонографії вважається найкращою методикою для виявлення злоякісного новоутворення.
7. Недостатність екзокринної функції підшлункової залози проявляється зниженням виділення панкреатичних ферменті (функція ацинусів) і/або натрію бікарбонату (протокова функція).
8. Недостатність легкого ступеня проявляється зниженням виділення одного чи більше ферментів з збереженим рівнем натрію бікарбонату у кишковому соці та незміненим вмістом жиру у калі; недостатність середнього ступеня – зменшення виділення ферментів та зниження концентрації нарію бікарбонату, але незмінений вміст жиру у калі; для недостатності важкого ступеня характерно зниження усіх показників з появою стеатореї.
9. Серед основних причин недостатності екзокринної функції підшлункової можна виділити наступні: руйнування паренхіми залози, обструкція загальної протоки підшлункової, зниження екзокринної стимуляції і зменшення активності панкреатичних ферментів.
10. Для виявлення екзокринної недостатності підшлункової проводиться тест на визначення її функції. Визначення рівня фекальної еластази (FE-1) є ефективним та поширеним методом, що застсовується найчастіше. Альтернативою може стати 13-С змішаний тригліцеридний дихальний тест (13C-MTG-BT). Секретин-стимульована МРХПГ не є достатньо інформативною для визначення екзокриноїї недостатності підшлункової.
11. Усім пацієнтам для встановлення діагнозу хронічного панкреатиту необхідно визначати рівень екзокринної недостатності залози.
12. Слід надавати перевагу хіручному лікуванню над ендоскопією для зняття больового синдрому на середньо- і довготривалу перспективу пацієнтам з ХП.

Джерело: http://reference.medscape.com/…/slid…/guidelines/2017/april…

Переклад: Severyn Ferneza

UA