Back to top

Керівництво по веденню пацієнтів з серцевою недостатністю від Американського університету кардіології та Американської Асоціації Серця

Керівництво по веденню пацієнтів з серцевою недостатністю від Американського університету кардіології та Американської Асоціації Серця


262

1. Натрійуретичний пептид як біомаркер є основним скрінінг методом у діагностиці дисфункцій лівого шлуночка для підтвердження або виключення діагнозу СН. 

2. Лікування пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю зі зниженою фракцією викиду (↓ФВ ЛШ) базується на зниженні активності ренін-ангіотензивної системи: застосування інгібіторів АПФ або блокаторів рецепторів ангіотензину (БРА), або ангіотензин-рецептор/неприлізин-інгібіторів (АРНІ) у поєднанні з бета-блокаторами та антагоністами альдостерону.
АРНІ рекомендовано для пацієнтів з ХСН зі ↓ФВ ЛШ 2 та 3 ступеня, що мають толерантність до інгібіторів АПФ та БРА, однак їх не слід вводити одночасно або протягом 36 год після прийому останньої дози інгібітору АПФ.

3. Рекомендоване призначення Івабрадину пацієнтам зі стабільною симптоматичною ХСН (ФВ < 35%) разом з бета-блокаторами у максимально переносимій дозі за умови збереженого синусового ритму та ЧСС ≥ 70 ударів за хвилину в стані спокою.

4. Регулярне застосування нітратів або інгібіторів фосфодіестерази-S є неефективним для підвищення активності та покращення якості життя пацієнтів. При наявності супутньої анемії не рекомендуються еритропоетин-стимулюючі агенти, однак доцільним є внутрішньовенне введення препаратів заліза при його дефіциті (якщо рівень феритину <100 нг / мл або 100-300 нг / мл, насичення трансферину <20%).

5. Пацієнтам з супутньою гіпертонією слід призначати комплексну терапію для досягнення рівня систолічного АТ <130 мм.рт.ст.

6. Доцільною вважається формальна оцінка сну у пацієнтів з ХСН 2-4 класу при наявності утрудненого дихання під час сну або надмірної денної сонливості. Для покращення якості сну хворим з серцево-судинними захворюваннями і обструктивним апное сну слід призначати маски для забезпечення безперервного позитивного тиску в верхніх дихальних шляхах. 
 

UA