Back to top

Рекомендації ведення пацієнта з синкопальним станом

Рекомендації ведення пацієнта з синкопальним станом


474

Нижче наведено ключові аспекти Рекомендацій від АКК/ААС/СРС 2017, про які варто пам’ятати при обстеженні і веденні пацієнта з синкопальним станом: 
1. Необхідно зібрати детальний анамнез і провести ретельне обстеження пацієнта з синкопальним станом (Клас І). 
2. При первинному огляді важливо записати ЕКГ у стані спокою у 12-ти відведеннях. Обстежуючи пацієнта, рекомендовано оцінити ризик повторення синкопального стану на коротко- і довготривалу перспективу (Клас І). 
3. Пацієнтів з епізодами непритомності, у важкому стані, розвиток якого потенційно пов’язаний з причиною синкопального стану виявленою при первинному огляді, рекомендовано попередньо обстежувати і лікувати у лікарні. 
4. Базове і комплексне лабораторне дослідження є неефективним при обстеженні пацієнта з синкопальним станом (Клас ІІІ: неефективно). Базове візуальне обстеження серця рекомендовано лише, якщо є підозра на кардіологічну етіологію даного стану при первинному зборі анамнезу, фізикальному обстеженні та даних ЕКГ (Клас ІІІ: неефективно). Не рекомендовано проводити візуальне дослідження сонних артерій при базовому обстеженні пацієнта з синкопальним станом якщо відсутня вогнищева неврологічна симптоматика яка б спонукала до подальшої діагностики (Клас ІІІ: неефективно). 
5. Вазовагальна етіологія є найбільш частою причиною синкопе. Медикаментозне лікування є малоефективним. Рекомендовано ознайомити пацієнта з діагнозом і прогнозом даної етіології (Клас І). 
6. Подвійна камерна стимуляція може бути доцільною у групі населення пацієнтів, віком старших за 40 років, у яких є повторні випадки вазовагальних синкопе і пролонгованих спонтанних завмирань (Клас ІІб). Несприятливим є застосування бета-блокаторів у дітей з вазовагальними синкопе (Клас ІІІ: неефективно). 
7. Синкопальний стан, запідозрений при ортостатичній гіпотензії (ОГ), може бути спровокований неврологічним станом, дегідратацією або медикаментами. Рекомендована пероральна чи інфузійна регідратація для періодичного, тимчасово полегшення стану у пацієнтів з нейрогенною ОГ чи дегідратацією (Клас І). Зниження дози або відміна медикаментів, які могли б спричинити гіпотензію, може бути ефективноюв окремих пацієнтів з синкопе (Клас ІІа). 
8. Дані рекомендації можна використати для пацієнтів, синкопе яких пов’язане з брадикардією, тахікардією чи структурними змінами у серці (Клас І). 
9. Не рекомендоване встановлення імплантованого кардіовертера-дефібрилятора (ІКД) у пацієнтами із змінами на ЕКГ, характерними для с-му Бругада, і рефлекторних синкопе за відсутності інших факторів ризику (Клас ІІІ: неефективно). 
10. За відсутності протипоказань лікування бета-блокаторами рекомендоване як перша лінія терапії у пацієнтів з синдромом подовженого інтервалу Q-T і підозрою на синкопе, внаслідок аритмії (Клас І). Доцільним є встановлення ІКД у таких пацієнтів, що приймають бета-блокатори або ж мають їх непереносимість (Клас ІІа). 
11. Рекомендовано заборонити фізичні навантаження пацієнтам з катехоламінергічною поліморфною шлуночковою тахікардією (КПШТ), при якій спостерігаються синкопе з підозрою на аритмогенне походження (Клас І). Пацієнтам з КПШТ і стрес-індукованими синкопе рекомендовані бета блокатори без внутрішньої симпатоміметичної активності (Клас І). 
12. Обгрунтованими є електрофізіологічні дослідження в окремих пацієнтів з синкопе, які ймовірно мають аритмічну етіологію (Клас ІІа). 
13. Для продовження участі у змаганнях рекомендоване попереднє кардіоваскулярне обстеження у спеціаліста з досвідом лікування атлетів з синкопальними станами (Клас І). Участь у змаганнях без попереднього обстеження у спеціаліста не рекомендована для спортсменів з синкопе чи гіпертрофічною кардіоміопатєю з наявними фенотиповими змінами, КПШТ, синдромом подовженого інтервалу Q-T або аритмогенною кардіоміопатії правого шлуночка (Клас ІІІ: шкідливо). 
 

http://www.acc.org/latest-in-cardiology/ten-points-to-remember/2017/03/07/23/36/2017-acc-aha-hrs-guideline-for-syncope 

UA