Back to top

Оновлений гайдлайн від National Comprehensive Cancer Network (США) щодо діагностики та лікування недрібноклітинного раку легень (НДКРЛ)

Оновлений гайдлайн від National Comprehensive Cancer Network (США) щодо діагностики та лікування недрібноклітинного раку легень (НДКРЛ)


703

Оновлені рекомендації уточнили декілька моментів щодо діагностики та лікування НДКРЛ, зокрема:
- всім хворим рекомендовано визначити рівень експресії PDL-1
(programmed cell death ligand 1), як важливого біомаркеру.
Для цього можна використати нові або попередньо взяті зразки біопсії.
- потрібно проводити додаткове тестування мутацій EGFR, а саме специфічний тест на виявлення EGFR Т790М,для пацієнтів, у яких, не дивлячись на терапію інгібіторами тирозинкінази (ІТК) рецепторів епідермального фактора росту EGFR, захворювання прогресує. 
Виявлення EGFR Т790М вказує на придбану резистентність до ІТК.
- перехід осімертінібу від категорії 2А до 1 категорії рекомендацій, тобто він став препаратом вибору для лікування НДКРЛ з придбаною генетичною резистентністю EGFR Т790М.
- atezolizumab (Tecentriq, Genentech), інгібітор PD-L1, стверджений як препарат другої або третьої лінії для лікування НДКРЛ.

Як описані зміни будуть використовуватись на практиці ?

Візьмемо для прикладу пацієнта з аденокарциномою легень.
На сьогодні нам необхідно визначити біомаркери.Для цього можна почати з молекулярного аналізу на мутації ROS1, EGFR або ALK і тестування експресії PD-L1.
На підставі результатів молекулярного аналізу, пацієнт має отримати:
- таргетну терапію, якщо отриманий позитивний результат на EGFR, ALK або мутації ROS1
- хіміотерапію на основі препаратів платини, якщо експресія PD-L1 становить <50%
- імунотерапію пембролізумабом, якщо експресія PD-L1> 50%

З повним текстом змін можна ознайомитись за посиланням:
http://www.medscape.com/viewarticle/877695#vp_1

UA