Back to top

Гайдлайн щодо тесту на HER2 при пізньому раку шлунку

Гайдлайн щодо тесту на HER2 при пізньому раку шлунку


242

Оновлені рекомендації уточнили декілька моментів, зокрема:

- Необхідно проводити тест на HER2 у пацієнтів із гастроезофагеальною аденокарциномою, які є потенційними кандидатами для HER2- терапії.

- Бажано перед початком терапії трастузумабом(герцептином) провести тест пухлинних тканин або зразків, отриманих при біопсії чи резекції, на HER2, якщо це можливо. Прийнятною альтернативою є тест на HER2 зразків, отриманих при тонкоголковій аспіраційній пункційній біопсії.

- Запропонуйте початкове комбіноване лікування - хіміотерапію та HER2-терапію пацієнтам, що мають HER2-позитивну гастроезофагеальну карциному.

- При оцінці результатів HER2-статусу гастроезофагеальної карциноми проведіть імуногістохімічний аналіз. Якщо отриманий результат становитиме 2+(неясний), необхідно провести гібридизацію in situ . В разі, якщо результат імуногістохімії позитивний (3+) або негативний (1+), потреби в проведенні додаткового аналізу немає.

- Використайте метод Рушофа-Хофмана для оцінки результатів імуногістохімічного аналізу та гібридизації in situ в ході встановлення HER2-статусу гастроезофагеальної карциноми.

- Оберіть найменш диференційований зразок тканини серед матеріалу, отриманого в ході біопсії чи резекції. Якщо ж морфологічних варіантів в матеріалі декілька, доцільно обрати відповідну кількість зразків.

- Визначте ділянки, де присутня інвазивна аденокарцинома, та помітьте ті ділянки , де найбільш інтенсивно експресується HER2.

- Лабораторіям: повідомте результати тесту на HER2 зразка гастроезофагеальної карциноми у відповідності із "Шаблоном для повідомлень результатів тесту зразків пацієнтів з аденокарциномою шлунка або езофагогастральним рефлюксом на біомаркер HER2 (ERBB2)".

- Неоднозначість отриманих результатів є підставою для проведення повторного тесту.

- Патологи повинні переконатися, що біоптат або зразки з резекції, використані для тестів на HER2, швидко поміщені у фіксатор - в ідеалі протягом 1 години (cold ischemic time), та зафіксовані у 10% нейтральному буферному розчині формаліну на 6-72 години.

- Для швидшого забезпечення прийняття терапевтичного рішення результати HER2 повинні бути повідомлені негайно. Рекомендується, щоб 90% результатів були повідомлені протягом 10 робочих днів від дати процедури або взяття зразка.

З повним текстом рекомендацій можете ознайомитись за посиланням:http://www.medscape.com/viewarticle/871909

UA