Back to top

Методи лікування ранніх стадій раку грудей: гайдлайн від Americal Society for Radiation Oncology

Методи лікування ранніх стадій раку грудей: гайдлайн від Americal Society for Radiation Oncology


179

Оновлені рекомендації щодо ведення онкологічних хворих уточнили низку положень, зокрема: 

- Вікова група для проведення APBI (прискореного часткового опроміння грудної залози; APBI - accelerated partial-breast irradiation) тепер становить категорію старше 50 років. Для порівняння, в минулій рекомендації вік становив старше 60. 

- Пацієнти віком 40-49, які відповідають решті критеріїв* , окрім віку, вважаються "групою застереження" . 

* Пухлина стадії Т1, уніцентрична, розміром менше 2 см, з наявністю рецепторів до естрогену (РЕ).

- Пацієнтам, молодшим 40 років або віком 40-49 без відповідності критеріям, APBI не проводиться.

- Включити пацієнтів з протоковою карциномою in situ (виявленою при скринінгу, з низьким ступенем поліморфізму ядер, менше 2,5 см в діаметрі, та обмеженістю поширення менше 3 мм в навколишні тканини) в групу "дозволу" для проведення АРВІ. 

- Пацієнти після секторальної резекції, зацікавлені в контролі свого стану, еквівалентному такому, що досягається повним опроміненням грудної залози, мають бути повідомлені про те, що у 2х клінічних випробуваннях ризик одностороннього рецидиву був вищим при інтраопераційній променевій терапіїї.

- Інтраопераційна променева терапія (прим. IORT - intraoperative radiation therapy, однократне застосування високої дози іонізуючого випромінювання за допомогою електронного пучка) не повинна використовуватись в лікуванні пацієнтів з інвазивним раком. Методом вибору для цієї групи пацієнтів є часткове опромінення молочної залози ( прим. PBI - partial breast irradiation).

- Для застосування АРВІ, пухлина має бути видалена на відстані 2 мм і більше від видимого краю та в межах чистоти країв резекції. 

- Пацієнти, яким проводилась інтраопераційна променева терапія, мають проходити регулярні скринінги на предмет рецидиву впродовж щонайменше 10 років

http://www.medscape.com/viewarticle/872299
http://www.practicalradonc.org/article/S1879-8500(16)30184-9/abstract

UA