Back to top

Яу далеко ми просунулись в лікуванні раку?

Яу далеко ми просунулись в лікуванні раку?


1706

Химерний рецептор антигену, чекпоінт-терапія, інгібітори тирозинових кіназ та інше. Що обіцяють останні досягнення терапії онкозахворювань?

Комбінована терапія інгібіторами BRAF/MEK при нерезектабельній меланомі.
Третя стадія клінічного дослідження COLUMBUS продемонструвала визначні результати. Поєднання енкорафенібу (інгібітор BRAF) та бініметінібу (інгібітор MEK) призвело до подвоєння медіани виживаності без прогресування пухлини: 14.9 місяців проти 7.3 місяців при використанні монотерапії вемурафенібу. Загальна медіана виживаності становила 33.6 місяців при комбінованій терапії, водночас вемурафеніб збільшував виживаність лише на 16.9 місяців.
https://goo.gl/xk8Ty5
https://goo.gl/pyrqQG

Препарати для терапії лімфом/лейкемій.
Івосіденіб (інгібітор ізоцитрат дегідрогенази 1) був затвердженний FDA вже після першої фази клінічного дослідження! При рефрактерній формі гострої мієлоїдної лейкемії 32.8% пацієнтам вдалось досягти стадії повної та тривалої ремісії (в середньому, 8.2 місяці).
https://goo.gl/mS7CXp

Гласдегіб — інгібітор hedgehog-сигнального шляху. Використовується в комбінації для пацієнтів похилого віку або тих, хто має важкі супутні захворювання, які виключають можливість інтенсивної хіміотерапії. Медіана виживаності складала 8.8 місяців при комбінації гласдегібу з цитарабіном, водночас результат монотерапії цитарабіном був лише 4.9 місяців.
https://goo.gl/4vjwgj

Дувелісіб — селективний інгібітор PI3K-гамма та PI3K-дельта ізоформ. Призначається при рецедиві або рефрактерній формі хронічної лімфоцитарної лейкемії, дрібноклітинній лімфоцитарній лімфомі або фолікулярній лімфомі. Зниження ризику прогресії захворювання або смерті становило 48% у порівнянні з використанням офатумумабу та загалом терапевтичний ефект досягався у більшої кількості пацієнтів(73.8% при дувелісібі та 45.3% при офатумумабі).
https://goo.gl/8GxZ8D

Синдром Сезарі та грибоподібний мікоз?
Могамулізумаб — моноклональне антитіло до СС хемокінового рецептору 4. Дослідження MAVORIC продемонструвало збільшення виживаності без прогресії пухлини вдвічі у порівнянні з використанням воріностату(7.7 та 3.1 місяці відповідно).
https://goo.gl/byZYSw

Недрібноклітинна карцинома легені
Дакомітініб — препарат першої лінії для пацієнтів з метастазами. Дакомітініб є незворотнім інгібіором кіназ сімейства людського епідермального фактора росту (EGFR/HER1, HER2, HER4). Дослдження ARCHER 1050: загалом 452 пацієнти, результати порівнювались з гефітінібом, медіана виживаності без прогресії при використанні дакомітінібу становила 14.7 місяців, в той час як гефітініб демонстрував медіану 9.2 місяці.
https://goo.gl/3ReRJN

Щодо химерного рецептора антигену.
Відносно новий метод імунотерапії, надзвичайно перспективний та з більшою кількістю переваг в порівнянні з, наприклад, TCR-імунотерапією (Т-клітинний рецептор). Перші клінічні дослідження гематологічних неоплазій показали високу ефективність такої терапії. Гостра лімфобластна лейкемія (ALL), дифузна великоклітинна В-лімфома, фолікулярна лімфома ефективно піддаються терапії. Більш ніж 68% пацієнтів з CD19+ ALL досягали повної ремісії, а ще більш важливим є той факт, що серед досліджуваних пацієнтів були ті, хто мали рецидиви та рефрактерні форми лейкемії. Останні дослідження демонструють можливість використання таких химерних рецепторів для лікування пухлин легені (в тому числі, аденокациноми, плоскоклітинної карциноми та злоякісної плевральної мезотеліоми).
https://goo.gl/AYRL6q

Тогорічна нобелівська премія та онкологія?
Відкриття механізмів регулювання іммунної відповіді, а саме білків, які за це відповідають (PD-1, CTLA-4) призвело до появи принципово нового методу лікування онкологічних захворювань — імунної чекпоінт-терапії. Більшість препаратів наразі тестуються, але деякі вже затверджені FDA, як наприклад атезолізумаб для терапії нерезектабельної тріпл-негативної карциноми молочної залози.
https://goo.gl/sxwuD7

Нещодавно також виявили, що злоякісні новоутворення молочної залози експресують у значній кількості CTLA-4 — ще одна можлива ціль чекпоінт-терапії.
https://goo.gl/4zXekB

Пембролізумаб та ніволумаб вже давно продемонстрували свою ефективність при рефрактерних формах меланоми (https://goo.gl/ZKPzZm), аденокарциноми шлунку або аденокарциноми гастроезофагіального з’єднання (https://goo.gl/cFiKcr).

Історично рак легені вважався слабо імуногенною неоплазією, але останнім часом чекпоінт-інгібітори показують перспективні результати у його лікуванні, особливо при недрібноклітинній карциномі. (https://goo.gl/RHxY6J).

Автор: Alexandr Klimenko

UA