Back to top

Оновлені гайдлайни у хворих з фібриляцією передсердь: варфарин vs. НОАК — почалась нова ера?

Оновлені гайдлайни у хворих з фібриляцією передсердь: варфарин vs. НОАК — почалась нова ера?


577

Нещодавно було оновлено рекомендації з приводу профілактики серцево-судинних подій у хворих з фібриляцією передсердь (далі — ФП).

На відміну від гайдлайнів 2014 року, нові рекомендації дають змогу знизити порогові значення оральних антикоагулянтів (далі — ОАК) у жінок та чоловіків на основі інтерпретованої шкали ризику інсульту CHA2DS2-VASc (калькулятор, що оцінює ризик інсульту залежно від віку, статі, серцевої недостатності, гіпертонічної хвороби, ЦД, інсульту/ТІА/тромбоемболії в анамнезі — https://bit.ly/2xII7KP).

Крім того, в оновлених рекомендаціях надають перевагу комбінації ОАК та дезагрегантів для лікування пацієнтів з ФП та водночас із гострим коронарним синдромом.

Оновлені рекомендації стосуються в першу чергу едоксобану (edoxaban (Savaysa/Lixiana, Daiichi Sankyo), який не відноситься до вітамін К-залежних ОАК і призначається самостійно для профілактики інсульту в хворих з ФП.

Інгібітор фактору Ха було схвалено для хворих з ФП у США після положення ФП 2014, який включав інші НОАК: ривароксабан (Xarelto, Bayer / Janssen Pharmaceuticals) і апіксабан (Eliquis, Bristol-Myers Squibb / Pfizer) — обидва інгібітори фактора Xa, і дабігатран (Pradaxa, Boehringer Ingelheim) — прямий інгібітор тромбіну.

У нових рекомендаціях (рівень доказовості ІА) йдеться мова про те, що «варто надавати перевагу НОАК перед варфарином у хворих з ФП, за винятком тих, у кого є стеноз мітрального клапану або штучний клапан серця». Тому у відповідної групи пацієнтів варфарин залишається препаратом вибору для профілактики серцево-судинних катастроф. У всіх інших випадках лікарями надається перевага НОАК.

Також НОАК має ІВ клас доказовості у профілактиці інсульту серед пацієнтів з неклапанною ФП за шкалою оцінювання ризику інсульту CHA2DS2-VASc.

Пацієнтам, яким протипоказане тривале застосування НОАК через ризик виникнення кровотечі або з низькою толерантністю до препаратів, рекомендовано проводити черезшкірне коронарне втручання (далі — ЧКВ) — рівень доказовості ІІВ.

Подвійна або потрійна антитромботична терапія серед пацієнтів з ФП, що перенесли ЧКВ, має додатковий ризик виникнення кровотечі, тому назначення ОАК має бути обґрунтованим. Таким чином, у пацієнтів із високим ризиком інсульту (за шкалою CHA2DS2-VASc ≥ 2), які перенесли в анамнезі ЧКВ з приводу ГКС, можлива подвійна терапія, якщо застосовуються препарати-інгібітори P2Y12 та коригується доза антагоністів вітаміну К, ривароксабан низької дози або 150 мг дабігатрану — у цьому випадку можливо знизити ризик кровотечі порівняно з потрійною терапією (клас ІІА, рівень доказовості B-R).

У рекомендаціях зазначено, що потрійна терапія проводиться тільки при необхідності (ранній період після ЧКВ та ризик тромбозу стенту) та тривалістю від 4 до 6 тижнів з подальшим переведенням хворого на подвійну терапію антитромботичними препаратами.

Детальніше: https://bit.ly/2tBeKL2
https://wb.md/2SnG60U

Зображення: https://bit.ly/2U5QVXk
Переклад та адаптація:Aida Sharifova

UA