Back to top

Оновлення рекомендацій з лікування фібриляції передсердь

1. Хворі із низьким рівнем ризику більше не мають отримувати аспірин. Для пацієнтів з фібриляцією передсердь (далі ФП), які за шкалою CHA2DS2–VASc мають 1 (для чоловіків) або 2 (для жінок) бали, можливим є призначення пероральних антикоагулянтів.

2. Раніше FDA схвалило призначення пероральних антикоагулянтів прямої дії або не-вітамін-К-залежних антикоагулянтів лише для пацієнтів із неклапанною ФП. Проте, на сьогодні виключенням є наявні у хворих мітральний стеноз ревматичного генезу середнього або тяжкого ступеня, або протезовані клапани серця. Якщо коротко, то дане виключення базується на результатах клінічних досліджень,у яких 20% піддослідних мали різноманітні клапанні вади. Результати цих досліджень довели ефективність і безпечність пероральних антикоагулянтів прямої дії у порівнянні з варфарином.

3. Як FDA, так і Centers for Medicare & Medicaid Services (СMS) дозволили черезшкірне закриття вушка лівого передсердя за допомогою приладу Watchman від Boston Scientific, але далі їхні рекомендації дещо різняться: FDA обмежує використання приладу лише для групи пацієнтів, яким показаний довготривалий прийом варфарину, проте із раціональним обґрунтуванням нефармакологічної альтернативи. Згідно рекомендацій CMS, Watchman придатний для пацієнтів, які мають отримувати короткий курс варфарину, але мають проти покази до тривалого вживання пероральних антикоагулянтів.

Автори гайдлайну 2019 року наполягають на виключенні осіб,що не можуть приймати антикоагулянти, з випробувань Watchman. Причиною цього є наявність лише «обсерваційних» досліджень, які не дозволяють повністю зрозуміти, як саме даний прилад працюватиме на цій групі осіб.

4. Стосовно абляції: достатньо достовірних даних про результати даної процедури не було до 2018 року. Але пізніше було з’ясовано, що вона призводить до абсолютного зниження ризиків смерті та серцевої недостатності на 12%, а також, у порівнянні з аміодароном, абляція продемонструвала тенденцію до більшого зниження смертності. Проте, автори нового гайдлайну дають абляції рівень доказовості ІІb і закликають до продовження досліджень її ефективності.

5. Найменш суперечливою частиною нового гайдлайну є перевага антикоагулянтів прямої дії над варфарином, що підтверджується великими рандомізованими контрольованими дослідженнями та мета-аналізами.

6. Жіноча стать сама по собі не є чинником ризику, саме тому, перед призначенням пероральних антикоагулянтів слід обов’язково провести оцінку за шкалою CHA2DS2VASc.

7. Досить ефективною рекомендацією для пацієнтів із ФП, які страждають на ожиріння або мають надмірну масу тіла, є схуднення. Згідно з даними рандомізованого контрольованого дослідження та багатьох обсерваційних, зниження маси тіла сприяє зменшенню числа епізодів ФП, збільшує ефективність абляції та попереджує прогресування фібриляції.

8. FDA нещодавно було схвалено призначення апіксабану пацієнтам із термінальною стадією ниркової недостатності, які перебувають на діалізі. Проте, з огляду на те, що можливим у даній ситуації є також призначення варфарину (який, однак, підвищує ризик значних кровотеч, але не асоційований зі збільшенням смертності), автори гайдлайну наполягають на подальших дослідженнях для з’ясування препарату вибору.

Джерело: https://wb.md/2BEUYCS

Переклад: Анастасія Моісєєнко

UA