Back to top

Чи пов'язаний підвищений артеріальний тиск у молодому віці із деменцією?

Результати нового дослідження, опублікованого в "Neurology" 23 січня 2019 року, демонструють можливий зв’язок підвищеного кров’яного тиску в молодому віці з подальшим розвитком деменції.

Раніше проведені дослідження підтверджують зв'язок між гіпертензією в середньому віці та ризиком пізньої когнітивної дисфункції, включаючи хворобу Альцгеймера. Інші вчені пішли далі та вивчали конкретні структури мозку. У численних дослідженнях з'явилися свідчення асоціації між гіпертензією та субклінічними функціональними та структурними змінами головного мозку, включаючи зменшення його об'єму в медіальній скроневій частці та інших ділянках. Дані нейропатологічних досліджень також дозволяють пов'язати підвищений кров'яний тиск у середньому віці з низькою массою мозку та збільшенням нейрофібрилярних клубочків у гіпокампі, а також наявність невритних бляшок у гіпокампі та корі півкуль.

Для перевірки гіпотези про кореляцію між підвищеним кров’яним тиском і нижчим об’ємом лобної та середньої скроневої часток, було проаналізовано 4 неопубліковані бази даних про осіб, яким не було попередньо діагностовано гіпертензію. Всього під час досліджень, проведенного в Лейпцигу протягом 2010–2015 років, було виявлено 423 людини віком від 19 до 40 років (середній вік склав 28 років), з яких було 58% чоловіків і 42% жінок. Для виявлення відмінностей між об'ємами ділянок мозку на МР-сканах у режимі Т1 було застосовано воксель-базовану морфометрію. Упродовж дня у різний час вимірювали артеріальний тиск піддослідних, а потім обраховували середні показники для кожного.

Піддослідні були поділені на категорії за рівнем артеріального тиску згідно Європейських рекомендацій 2013 року щодо лікування артеріальної гіпертензії. У цій системі особи 1 категорії мали систолічний АТ <120 мм рт.ст. і діастолічний <80 мм рт.ст., 2 категорія— 120–129 мм рт.ст. або 80–84 мм рт. ст. відповідно, 3 категорія —130–139 мм рт.ст. або 85–89 мм рт.ст. і 4 категорія — систолічний АТ ≥140 мм рт.ст. або діастолічний ≥ 90 мм рт.

Крім порівняння розмірів областей мозку за рівнями артеріального тиску, також оцінювались загальні обсяги мозку. Підвищений систолічний тиск асоціювався з меншим об’ємом сірої речовини у правій парацентральній ділянці, обох нижніх лобних і верхніх скроневих звивинах, сенсомоторній корі, клині і правому таламусі. У свою чергу, підвищений діастолічний тиск був у людей із меншим об’ємом сірої речовини у передньому острівці, лобних і тім’яних ділянках, правій середній поясній корі та правій верхній скроневій звивині. Причому визначалась пряма залежність між більш високими цифрами тиску та меншим об’ємом сірої речовини, хоча достеменно механізм цього явища ще не з’ясовано.

"Наше дослідження дає право на життя новим уявленням про взаємозв'язок між рівнем артеріального тиску та мозку. Воно показало, що кров'яний тиск вище 120/80 мм рт.ст. пов'язаний зі зменшенням обсягів сірої речовини, що підкреслює важливість зміни артеріального тиску в так званих нормальних діапазонах для ліквідації загрози цілісності головного мозку,» — стверджує керівник дослідження Lina Schaare (PhD candidate, Department of Neurology, Max Planck Institute for Human Cognitive and Brain Sciences in Leipzig, Germany). Вона також додає, що мінімальне підвищення артеріального тиску має бути виявлене вже у молодому віці для збереження здорового мозку протягом усього життя.

Джерело: https://wb.md/2HQuELm

Переклад: Анастасія Моісєєнко

Зображення: Self Portrait by William Utermohlen

UA