Back to top

Професійне вигорання лікарів: хто страждає найбільше?

Професійне вигорання лікарів: хто страждає найбільше?


144

Щороку Medscape публікує результати "National Physician Burnout, Depression & Suicide Report". Цього року дані базуються на опитуванні 15069 лікарів із 29 спеціальностей в період з 27 липня до 16 жовтня 2018 року.

Отримані результати вказують на дещо негативні тенденції.
Таким чином, 44% лікарів мають симптоми професійного вигорання, відповідно до критеріїв (у порівнянні з 42% у 2018 році). 11% відчувають пригнічення та сум, 4% мають клінічну депресію. До того ж, найбільш поширеним вигорання є серед урологів (54%) та неврологів (53%). Найменше від даної проблеми страждають працівники сфери організації охрони здоров'я та превентивної медицини (28%). На додаток, 76% опитаних урологів відповіли, що працюють більше 51 години на тиждень. Більшим показник є лише серед загальних хірургів - 77% опитаних.

14% респондентів відповіли, що думали про самогубство, проте не робили жодних спроб реалізувати цю ідею. 6% лікарів відмовились відповідати на дане питання, а 1% намагались вчинити самогубство.
Більшість лікарів, що задумувались про самогубство, говорили про це з іншими (58%). Найчастіше - з психотерапевтом (34%) або членами родини (33%).

За результами даного опитування, професійне вигорання більш поширене серед жінок в порівнянні з чоловіками (50% проти 39%). Це може бути пов'язане із додатковим навантаженням домашніми справами та вихованням дітей.
Коли ж лікарів запитали, що, на їхню думку, є основною причиною вигорання, 59% опитаних вказали на значну кількість адміністративної роботи. 34% лікарів вважають, що це тривалість робочого дня, 32% незадоволені підвищеною комп'ютеризацією діяльності та елетронними картами пацієнтів (ваказуючи, що на їх заповнення витрачається надто багато часу).
Цікаво, що рівень професійного вигорання у опитуваних не залежав від типу закладу охорони здоров'я, в якому вони працюють. Дещо нижчим він був лише у тих, хто займається приватною практикою - 41%.

На питання щодо способів боротьби з вигоранням відповіді були наступними: 48% респондентів займаються фізичними вправами, 43% розмовляють про свої проблеми з родиною та друзями, 41% надають перевагу тимчасовій ізоляції.

Лікарі, що повідомили про клінічно виражену депресію також вказали, що це впливає на їх роботу з пацієнтами (53%). Причому у 26% випадків це робить їх менш мотивованими бути уважними при роботі з пацієнтами. 14% лікарів вказали, що депресія стала причиною помилок, яких вони уникнули б за її відсутності.
Цікаво, що лише 16% із тих, хто страждає від депресії, планують звернутись за професійною допомогою (45% цієї категорії лікарів складають психіатри і працівники сфери організації охорони здоров'я і превентивної медицини). 64% учасників опитування відповіли, що не планують і не робили цього раніше, найбільшу частину цієї категорії становили хірурги (17%), нефрологи (19%) та урологи (20%) - фактично, спеціальності, представники яких, за результатами даного опитування, працюють найбільше.

Насамкінець, опитувальник містив кілька питань щодо того, наскільки щасливими лікарі відчувають себе на роботі. Перше місце в категорії "щасливих" зайняли пластичні хірурги, друге - працівники організації охрони здоров'я і превентивної медицини (40%), третє - офтальмологи (39%).

Найменш щасливими виявились працівники фізіотерапії та реабілітації (19%), невідкладної допомоги та внутрішньої медицини (21% в кожній спеціальності).

Джерело: https://wb.md/2DHCcMD
Зображення: Dola Sun
Переклад: Tanya Povshedna

UA