Back to top

Клінічні рекомендації щодо скринінгу та діагностики раку грудної залози

Клінічні рекомендації щодо скринінгу та діагностики раку грудної залози


221

Рекомендації щодо подальшої скринінгової мамографії базуються на категоріях "Візуалізація грудей" — "Звітність" та "Система даних" (BI-RADS), а саме:

Категорія 1 (негативний висновок) або категорія 2 (доброякісне утворення) — рекомендоване продовження рутинного скринінгу.
Категорія 3 (ймовірно доброякісне утворення) — діагностичні мамографії раз на 6 місяців, потім кожні 6-12 місяців протягом 1-2 років відповідно.
Категорії 4 і 5 (підозрілі або дуже схожі на злоякісні утворення) — поглиблена діагностика з використанням тонкоголкової біопсії (бажано) або ексцизійної біопсії під контролем променевої візуалізації; доброякісні результати з патологічним / конкордантним зображенням є показом до проведення мамографії кожні 6-12 місяців протягом 1-2 років, після цього слід повернутися до звичайного скринінгу.
Категорія 6 (доведена злоякісність) — ведення пацієнтки згідно діагнозу «рак грудної залози».

Діагностична оцінка для пацієнтів з симптомами або позитивними результатами фізикального обстеження

Пальповане утворення у жінок віком від 30 років

Початкова оцінка починається з діагностичної мамограми та сонографії; при деяких клінічних обставинах, наприклад, утворення з низькою клінічною підозрою або підозріла проста кіста, УЗД є методом вибору, якого може бути достатньо для жінок 30-39 років.

– Солідне утворення

Якщо результат мамографії є ймовірно доброякісним (BI-RADS категорія 3) то, за умови низької клінічної підозри на рак молочної залози, рекомендується спостереження з подальшим медичним оглядом з/без УЗД або діагностичною мамографією кожні 6 місяців протягом 1-2 років; якщо утворення є клінічно підозрілим, можливе проведення тонкоголкової біопсії. Для твердого утворення з BI-RADS 4 до 5 рекомендується проводити біопсію тканин залози.

– Проста кіста

Рекомендовано рутинне проведення скринінгу.

– Ускладнена кіста

Рекомендовано аспіраційну біопсію або короткочасне спостереження з фізикальним обстеженням і УЗД (та, можливо, з мамографією) кожні 6-12 місяців упродовж 1-2 років для оцінки стабільності.

– Комплексне (кістозне та солідне) утворення

Виконується тонкоголкова тканинна біопсія.

– Відсутність візуалізованих відхилень від норми

Виконується тонкоголкова біопсія за умови настороженості відповідно до клінічних даних (за її відсутності розглядається спостереження за пацієнткою з проведенням УЗД (та, можливо, мамографії) протягом 1-2 років для оцінки стабільності).

Пальповане утворення у жінок молодше 30 років

Рекомендовано провести УЗД. Мамографію можна розглядати як наступний метод дослідження, якщо результати сонографії або клінічного обстеження грудної залози є підозрілими чи дозволяють припустити рак, або якщо в пацієнтки є високий ризик розвитку раку на підставі анамнестичних даних.

Також слід спостерігати за утворенням протягом 1-2 менструальних циклів, якщо є низька клінічна підозра; у тому випадку, якщо утворення зникає або є стабільним, жінка може повернутись до рутинного догляду за залозою. При значному збільшенні розмірів утворення або зростанню клінічної підозри, рекомендовано провести УЗД. Якщо на сонограмі відхилення відсутні, мамографія рекомендована за наявності високої клінічної підозри, а результати інтерпретуються так само, як і для жінок старшого віку. За наявності низької клінічної підозри рекомендоване обстеження кожні 3-6 місяців упродовж 1-2 років (можливе також проведення УЗД). При виявленні динамічного збільшення розмірів утворення можна розглянути діагностичну мамографію з подальшою тонкоголковою біопсією. Якщо розміри утворення стабільні, показаний звичайний догляд за залозами.

– Виділення з соска без пальпованого утворення

Неспонтанні виділення з багатьох протоків: 1) для жінок молодше 40 років рекомендоване спостереження та навчання пацієнтки з метою ліквідувати компресію залози; 2) для жінок старше 40 років рекомендована мамографія та подальше ведення згідно категорії за BI-RADS.

– Утворення відсутнє, але наявні спонтанні однобічні виділення з однієї протоки, чисті або криваві.

Рекомендована діагностична мамографія та УЗД. Якщо зображення за BI-RADS відноситься до категорій 1-3 або наявні відповідні результати дуктографії або МРТ, ексцизія протоки є опціональною. Лікування може включати видалення протоки або спостереження з регулярним фізикальним обстеженням через 6 місяців і діагностичною мамографією (та, можливо, з УЗД) протягом наступних 1-2 років. Якщо зростає клінічна підозра, рекомендується проведення біопсії.

Якщо за BI-RADS результат відноситься до 4 або 5 категорії, показана біопсія; у випадку, коли утворення доброякісне, дуктографія не є обов’язковою, але хірургічне видалення протоки все одно показане; якщо утворення злоякісне, пацієнтка підлягає лікуванню раку грудної залози.

– Асиметричне ущільнення або вузликова структура залози

Для жінок молодше 30 років і за відсутності чинників ризику доцільним є призначення УЗД, у подальшому розглядається мамографія. Для жінок старше 30 років показана мамографія та УЗД. Якщо отримані результати відповідають категоріям 1-3 за BI-RADS і ознакам доброякісності, через 3-6 місяців рекомендоване повторне клінічне обстеження. Діагностична мамографія та/або УЗД відповідно віку проводяться кожні 6-12 місяців упродовж 1-2 років. У випадку стабільних результатів фізикального обстеження та/або візуалізації рекомендовано продовжувати рутинний скринінг. При виявленні ознак прогресування слід дотримуватись алгоритму виявлення пальпованого утворення. Якщо зазначено клінічно підозрілу зміну або за ВІ-RADS результати відносяться до категорії 4 або 5, рекомендується проводити біопсію.

– Зміна шкіри грудної залози

Рекомендована двобічна діагностична мамографія з або без УЗД. Для пацієнток, які підпадають під категорії 1-3 за BI-RADS, показана пункційна біопсія шкіри або біопсія сосків; якщо це категорії 4-5, проводиться біопсія тканин залози, опціонально — ексцизія.

– Утворення у пахвовій ділянці

При локалізованому утворенні в аксилярній ямці (одно- або двобічному) і відсутності ознак лімфоми, жінкам до 30 років показане лише УЗД, а особам старше 30 — разом із мамографією. У випадку, якщо результати негативні або доброякісні, подальше ведення пацієнтки — згідно з рівнем клінічної підозри; якщо утворення є підозрілим або дуже сугестивним при візуалізації, рекомендована тонкоголкова біопсія.

– Біль у грудях

Циклічний або постійний нелокалізований біль у грудях, поєднаний із нормальними даними фізикального обстеження та негативними результатами мамограми, є показом до симптоматичного лікування. При фокальному болю жінкам до 30 років показане УЗД, а після 30 можливе також проведення мамографії.

Джерело: https://bit.ly/2sMBash

Переклад: Анастасія Моісєєнко

UA