Back to top

Онлайн-калькyлятори серцево-сyдинного ризику

Кожна людина має бути проінформована про серцево-судинні ризики. Розрахувати індивідуальний ризик можна за допомогою наступних калькуляторів. Це незамінна річ як для лікарів, так і для пацієнтів.

1. ACC/AHA ASCVD Risk Calculator https://bit.ly/20iCydu

Оцінка параметрів проводиться з урахуванням клінічних протоколів та оновлення даних (2017 Guideline for the Prevention, Detection, Evaluation, and Management of High Blood Pressure in Adults, USPSTF clinical guidelines, guidelines from JNC-8 for blood pressure management).

Ризик обраховується для осіб віком 40-79 років. Аналізуються наступні показники: стать, раса, рівень загального холестерину, ліпопротеїдів високої щільності, показники АТ, наявність призначеної антигіпертензивної терапії, тютюнопаління та цукрового діабету. Далі надається результат у відсотках, прокоментований у загальному (високий, середній, низький) та коментується кожний показник, який відхиляється від норми (наприклад, погано контрольований для певного віку артеріальний тиск).

Нижче представлені загальні рекомендації (зміна способу життя, медикаментозна корекція відхилень, додаткові лабораторні обстеження). Калькулятор обраховує можливий ризик упродовж наступних 10 років.

2. Tool: Heart disease risk calculator from Mayo clinic
https://mayocl.in/2Hcwql8

Калькулятор має декілька кроків. Проводиться аналіз великої кількості параметрів: загальні дані (вік, стать, зріст і маса тіла (у метричній та англо-американській системах виміру), національність, анамнез захворювання, сімейний анамнез, дані про тютюнопаління (чи викурив пацієнт принаймні 100 цигарок протягом життя), наявність цукрового діабету, дані про рівень загального холестерину крові та ЛПВЩ, звичайний рівень АТ та прийом антигіпертензивних препаратів, дані про фізичну активність (високу, помірну, низьку), наявність і кількість овочів і фруктів, а також тваринних жирів у щоденному раціоні).

Після наводиться відсоткове значення ризику та рекомендації щодо його зменшенню (калькулятор обраховує 30-річний ризик, а поради стосуються виключно способу життя та не включають медикаментозну терапію).

3. ASCVD Risk Estimator Plus https://bit.ly/2CwPQAa

Калькулятор має менше параметрів порівняно з попереднім, проте оцінюється також прийом хворим аспірину та статинів, наявний параметр «рівень ЛПНЩ», вікові межі складають 20-79 років, а також присутня функція порівняння з попередніми даними, якщо така оцінка здійснювалась раніше. Детальні рекомендації не надаються, а пацієнта направляють до лікаря.

4. Framingham Coronary Heart Disease Risk Score
https://bit.ly/2m1MiNQ

У калькуляторі враховуються лише вік, стать, наявність тютюнопаління, рівень загального холестерину та ЛПВЩ, значення систолічного АТ та наявність антигіпертензивного лікування. Індивідуальні рекомендації відсутні, вказано, що пацієнти з високим ризиком потребують консультації спеціалістів.

5. The Absolute CVD Risk/Benefit Calculator https://bit.ly/2m1MiNQ

На даному ресурсі наведено 4 калькулятори: Framingham, ACC/AHA, QRISK, New Zealand Data. Залежно від обраного способу розрахунку, можливе визначення ризику серцевих нападів, стенокардії, серцевої недостатності, інсульту, переміжної кульгавості та ураження периферичних артерій. Ризик розраховується на 10 або 5 (New Zealand Data) років. Також наводяться загальні рекомендації щодо покращення стану серцево-судинної системи (корекція способу життя, дієтичне харчування, медикаменти тощо).

6. Reynolds Risk Score
https://bit.ly/1ynNg9y

Досить швидкий калькулятор із мінімумом основних показників (вік, стать, тютюнопаління, систолічний АТ, загальний холестерин і рівень ЛПВЩ, рівень високочутливого С-реактивного протеїну та сімейний анамнез). Наводяться дані з прогнозом на наступні 10 і 20 років з порівнянням з такими в здорових осіб вказаного віку, а також короткі рекомендації з корекції кожного значення (спосіб життя, дієта тощо).

7. Heart Disease Risk Calculator https://bit.ly/1Vs29zp

П`ятикроковий калькулятор, у якому оцінюється вік, стать, тютюнопаління, рівень систолічного АТ і холестерину (наявний також пункт «Невідомо», якщо пацієнт не володіє такою інформацією), прийом антигіпертензивних препаратів, короткий сімейний анамнез. Рекомендації відсутні.

8. Australian absolute cardiovascular disease risk calculator
https://bit.ly/2ASvyRU

Ризик оцінюється на підставі відомостей про вік, стать, значення систолічного АТ, тютюнопаління, рівень загального холестерину та ЛПВЩ у крові, наявність цукрового діабету та ознак гіпертрофії лівого шлуночка на ЕКГ. Рекомендації не надаються.

9. A Risk Score for Cardiovascular Disease https://bit.ly/2Dmwn72

Окрім стандартного калькулятора, надається також перелік стандартних питань і відповідей, короткі відомості про сам ризик і обгрунтування його важливості на підставі результатів досліджень (а також посилання на статтю у BMJ). Нижче також наведені корисні посилання (Heartinfo, British Cardiovascular Society, AHA тощо).

Сам підрахунок проводиться на основі відомостей про вік, стать, зріст пацієнта, наявність тютюнопаління, цукрового діабету та гіпертрофії лівого шлуночка, рівень загального холестерину та креатиніну, перенесені інфаркт міокарду та/або інсульт в анамнезі. Отримані дані порівнюються із середньостатистичними для пацієнтів такого віку і статі, також надається розподіл груп ризику по категоріям і віку.

10. QRISK®3-2018 risk calculator https://bit.ly/2RS3O9C

Остання версія калькулятора, яка включає також оцінку за наявністю та ступенем ураження інших органів і систем (захворювання нирок, ревматоїдний артрит, системний червоний вовчак, наявність мігрені, тяжких ментальних розладів тощо), призначенням антипсихотичних препаратів, стероїдів і медикаментозного лікування еректильної дисфункції. Також надається вичерпна інформація про сам калькулятор, публікації, різницю між версіями різних років, а також відповіді на часті запитання.

Автор: Анастасія Моісєєнко

UA