Back to top

Що нового в кардіології? Гайдлайни призначення антиаритмічних з цукрознижуючими

Що нового в кардіології? Гайдлайни призначення антиаритмічних з цукрознижуючими


125

Американська асоціація кардіологів за підтримки Антидіабетичної Асоціації провели Heart House Roundtable – структуровану інтерактивну дискусію, спрямовану на вирішення повсякденних питань, з якими зустрічаються у практиці клініцисти, і обговорення тем високої значущості. У ній взяли участь представники широкої групи різних спеціальностей: кардіологія, сімейна медицина, внутрішня медицина та ендокринологія, а також медичні сестри, спеціалісти з підвищення кваліфікації та фармацевти. Комітет був очолений Михайлом Косибородом і Ларрі Сперлінгом.

Учасники розглянули й обговорили проблеми, які перешкоджали одночасному лікуванню ЦД 2 типу та серцево-судинної патології. Нижче наведені ключові пункти дискусії:

• Інгібітори SGLT2 є новими пероральними препаратами для хворих на ЦД 2 типу, ефективність яких підтверджена рандомізованими контрольованими клінічними випробуваннями з великою вибіркою; було також показано, що імплагфілозин та кангліфлозин знижують госпіталізацію через основні несприятливі серцево-судинні події та серцеву недостатність, а емпагліфлозин також значно знижує ризик серцево-судинної патології та смертності від неї.

• Серед агоністів глюкагоноподібного пептиду-1 потенційно наявна клінічна значуща неоднорідність у межах класу (лише ліраглутид має доведену ефективність у зниженні ймовірності серцево-судинних подій, тоді як показники подібної дії семаглютиду й екзенатиду не є статистично значимими, а ліксізанатид не має впливу на кардіоваскулярний ризик).

• При вперше встановленому ЦД 2 типу слід розглянути можливість призначення інгібіторів SGLT2 (перевагу віддають емпагліфлозину, починають з мінімальної дози) або агоністів глюкагоноподібного пептиду-1 (рекомендовано починати з ліраглутиду у мінімальній дозі із поступовим титруванням до максимально переносимої (1,8 мг для цього засобу).

• Призначення інгібіторів SGLT2 вимагає ретельного дотримання персональної гігієни пацієнтом (через можливість генітальної мікотичної інфекції), моніторингу рН крові та рівня кетонових тіл у сечі, глікемії, діурезу (через можливість діуретичного виснаження), функціональних можливостей нирок.

• У випадку призначення агоністів глюкагоноподібного пептиду-1 необхідно слідкувати за пацієнтами із розладами ШКТ (особливо, гастропарез), оскільки частими побічними ефектами є нудота і блювання) і дуже ретельно титрувати дозу; також, у пацієнтів із проліферативною ретинопатією в анамнезі прийом семаглютиду може бути асоційований із підвищеним ризиком ускладнень діабетичної ретинопатії.

• Підсумовано, що призначення вищевказаних двох груп препаратів, окрім зниження глікемії, призводить до зниження кардіологічного ризику, більш сприятливого прогнозу при серцево-судинній патології, зниження числа випадків гострого інфаркту міокарду, інсульту та кардіоваскулярної смерті, а також зменшення госпіталізації при серцевій недостатності хворих на ЦД 2 типу.

Американська Асоціація Серця також опубліковала оновлення гайдлайну Advanced Cardiovascular Life Support. Зміни стосуються призначення антиаритмічних препаратів під час і безпосередньо після стійкої фібриляції шлуночків та шлуночкової тахікардії без пульсу. Основні положення:

• При фібриляції шлуночків або шлуночковій тахікардії без пульсу слід розглянути можливість призначення аміодарону або лідокаїну (рекомендації базуються лише на ранніх результатах та потенційній підвищеній виживаності пацієнтів);

• Раннє (у першу годину) призначення β-адреноблокаторів не є доведено ефективним;

• Аміодарон або лідокаїн призначають при неефективності (після третього розряду) дефібриляції або при повторному виникненні фібриляції шлуночків або шлуночкової тахікардії без пульсу;

У літніх пацієнтів із зупинкою серця рутинне введення магнезії не рекомендоване;

• За відсутності протипоказів, можливе профілактичне призначення лідокаїну в особливих випадках (наприклад, під час транспортування у транспорті ЕМД).

Джерела: https://bit.ly/2E26CdE
https://bit.ly/2AxtAFt

Зображення: https://bit.ly/2ScyLlo

Автор: Анастасія Моісєєнко

UA