Back to top

Невідворотний рак. Синдром Лі-Фраумені

Невідворотний рак. Синдром Лі-Фраумені


502

Тим фактом, що спадковість має великий вплив на схильність до розвитку онкологічних захворювань сьогодні не здивуєш нікого. Проте, якщо така спадкова «схильність» в окремого індивідуума становить 50% у віці 30-ти років (на противагу 1% у загальній популяції), та 90% — після 70-років, то логічно пропустити існування якоїсь закономірності. Саме її вперше помітили й описали американці Фредерік Лі та Джозеф Фраумені. Коли вони ретроспективно оцінили дані більш ніж 600 дітей із рабдоміосаркомою, відмітили, що в окремих сім’ях схильність до розвитку певних онкологічних захворювань (в тому числі рабдоміосаркоми) є дуже високою. Продовживши спостереження, вчені сформулювали класичні діагностичні критерії синдрому, що згодом був названий їх іменами. А саме:

1. Пробанд (пацієнт), у якого діагностовано саркому у віці до 45 років.

2. Перший ступінь спорідненості з особою, якій діагностували рак у віці до 45 років.

3. Перший чи другий ступені спорідненості із ще однією особою, якій діагностували рак у віці до 45 років чи саркому у будь якому віці.

То в чому ж причина? В мутації гену ТР 53, що відповідає за синтез р53 (р – протеїн, число 53 теж не випадкове – це його молекулярна маса (принаймні на момент відкриття, зараз більш актуальною є 43,7 кДа). Р53 – це один із найвідоміших антионкогенів. В нормі клітина може спокійно функціонувати і без нього, проте як тільки з’являються фактори, що здатні спричинити пошкодження ДНК (вільні радикали/УФ-промені/гіпоксія тощо), він вступає в гру. Провідними функціями Р53 є або пришвидшення процесів репарації ДНК, або знищення клітини із пошкодженою ДНК.

Захворювання спадкується за аутосомно-домінантним типом. Близько 10–20% припадають на спорадичні мутації.

Приблизно 80% всіх випадків злоякісних новоутворень у хворих із синдромом Лі-Фраумені припадають на саркоми, лейкемії, адренокортикальні карциноми, рак молочних залоз, рак головного мозку.

Найефективнішою тактикою ведення хворих із синдром Лі-Фраумені є превентивна. Уніфікованого світового стандарту не існує, тому для прикладу наведемо рекомендації, що діють у США:

1. Щорічне клінічне обстеження молочних залоз та мамографії (з/без МРТ молочних залоз) починаючи із 20-25 років.

2. Самостійне обстеження молочних залоз, починаючи із 18-річного віку, та обговорення можливості превентивної мастектомії (risk-reduction mastectomy – RRM).

3. Колоноскопія кожних 2–5 років.

4. Щорічне обстеження у терапевта.

5. Інші обстеження, спрямовані на виявлення злоякісних новоутворень в залежності від спадкового анамнезу.

Джерела: https://goo.gl/UbifrG
https://goo.gl/z8WqKh
https://goo.gl/9V7DWC

Діана Жегестовська

UA