Back to top

Гіперкаліємія в новонароджених

Гіперкаліємія в новонароджених


172

У новонароджених даний стан характеризується рівнем К+ у плазмі > 6 ммоль/л (у дорослих, відповідно, > 5 ммоль/л).

Виділяють наступні групи причин виникнення гіперкаліємії:

1. Надмірне надходження у кров:

- трансфузії еритроцитарної маси в надмірному об'ємі;

- призначення великої дози пеніциліну G;

- помилки в розрахуванні об'єму розчину KCl для інфузій;

- харчування або рідкі суміші (із замінниками солі);

- масивне ушкодження клітин (внаслідок травм, опіків тощо).

2. Трансцелюлярне переміщення К+:

- ацидоз;

- дефіцит інсуліну;

- гіперосмолярність;

- застосування неселективних β-адреноблокаторів;

- призначення інгібіторів АПФ, блокаторів ангіотензинових рецепторів, антагоністів альдостерону;

- сукцинілхолін (при термічних і холодових ушкодженнях, травмах).

3. Знижене виведення К+ із сечею:

- ниркова недостатність;

- спадкова або набута тубулярна дисфункція;

- дефіцит мінералокортикоїдів;

- дія спіронолактону, триметоприму, НПЗЗ;

- гіповолемія.

Обстеження пацієнтів із гіперкаліємією

1. Повне біохімічне дослідження сироватки крові.

2. Рівень калію в сечі.

3. У випадку хронічної гіперкаліємії – ранковий рівень у плазмі реніну, альдостерону, електроліти сечі (К+, осмолярність, креатинін).

4. Розрахунок транстубулярного градієнту К+. Якщо його значення менше 7, це може свідчити про дефіцит або резистентність до мінералокортикоїдів (але ці дані можуть бути недостовірними у випадку, якщо в сечі міститься дуже незначна кількість Na+).

Терапевтичний підхід до ведення хворих

1. За наявності гострої наднирникової недостатності – призначення гідрокортизону, інфузійна терапія.

2. ЕКГ-моніторинг.

3. Скасувати призначені препарати та інфузії препаратів із калієм.

4. Ургентна ЕКГ у 12-ти відведеннях та, можливо, невідкладна допомога при рівні К+ >6,0-6,5 ммоль/л.

5. Заходи, спрямовані на переміщення К+ всередину клітин: введення натрію бікарбонату, сальбутамолу, інсуліну з декстрозою.

6. Заходи, спрямовані на виведення надлишку К+ з організму: ресоніум, терміновий діаліз.

Лікарські препарати, які можливо призначати при гіперкаліємії:

1. Кальцію глюконат, 10% розчин у дозі 0,5 мл/кг (максимальна – 20 мл), болюсне введення для стабілізації мембран, протекції міокарду.

2. Сальбутамол у небулах 2,5-5 мг, для переміщення К+ всередину клітин.

3. Інсулін, для переміщення К+ в інтрацелюлярний простір, в дозі 0,1 ОД/кг + 2 мл/кг 50% розчину декстрози болюсно (при центральному венозному доступі), 0,1 ОД/кг + 5 мл/кг 10% розчину декстрози (якщо катетер – у периферійній вені).

4. Ресоніум (сприяє переміщенню К+ через стінку товстої кишки), 1 г/кг.

5. Фуросемід (інгібує реабсорбцію К+) в дозі 1-2 мг/кг.

Переклад: Анастасія Моісєєнко

Джерело: https://bit.ly/2qmNhuI

UA