Back to top

Гайдлайни: невідкладна допомога при колоректальних раках (2018)

Гайдлайни: невідкладна допомога при колоректальних раках (2018)


128

13 серпня 2018 року було прийнято нові гайдлайни World Society of Emergency Surgery щодо ведення пацієнтів із приводу перфорації товстого кишечника, обструкції ободової кишки на різних рівнях на фоні розвитку карциноми.
Перелік включає:
1. При попередньому діагнозі "обструкція ободової кишки" кращим діагностичним критерієм є КТ ОЧП замість УЗД ОЧП.
2. При стабільному стані пацієнта варто виконати колоноскопію (при наявності останньої) як безпосередню візуалізацію пухлинного процесу. Бажано провести біопсію, якщо в подальшому заплановане ендоскопічне стентування.
3. У пацієнтів із стабільним загальним станом при діагностиці перфорації на основі УЗД або Ro ОЧП необхідно виконати КТ ОЧП.
4. Якщо встановлено діагноз перфорації в області пухлинного процесу кишки, виконується резекція з/без накладання анастомозу або ж з/без накладання стоми.
5. У разі локалізації перфорації кишки проксимальніше від пухлинного процесу, одночасно виконується резекція пухлини та ведення перфоративної ділянки кишки. Субтотальна колектомія проводиться в залежності від стану кишкової стінки.
6. Резекція пухлини та первинний анастомоз можливі при неускладненій злоякісній пухлині лівої половини товстої кишки з наявністю обструкції та без інших факторів ризику ускладнень. Пацієнтам із факторами високого риску ускладнень варто виконати операцію Гартмана.
7. Тотальна колектомія не має переваг перед сегментарною колектомією при відсутності перфорації сліпої кишки, ознак ішемії кишечника або пухлинного ураження правих відділів товстого кишечника, так як при першому випадку не знижується ризик захворюваності та смертності, а зростає в подальшому дисфункція кишечника.
8. Лапароскопічна операція не рекомендується при обструкції лівих відділів товстого кишечника на тлі аденокарциноми у невідкладних випадках; лапароскопічні втручання варто проводити при сприятливих обставинах та в спеціалізованих центрах онкохірургії.
9. У випадку раку прямої кишки повинен бути мультимодальний підхід до лікування захворювання, включаючи неоад’ювантну хіміотерапію. У випадку гострої обструкції протипоказане виконання резекції первинної пухлини, натомість виконується стома.
10. У пацієнтів із колоректальною аденокарциномою на тлі обструкції та за відсутності системних запальних ознак рекомендується проведення антибіотикопрофілактики, яка направлена на грамнегативну флору та анаеробні бактерії (бактеріальна транслокація). Антибіотикопрофілактика не здійснюється після 24 годин або в трьохкратній дозі.

Детальніше: https://reference.medscape.com/viewarticle/901291
Адаптовано: Aida Sharifova

UA