Back to top

Клінічні настанови щодо ведення пацієнтів з гіперглікемією при ЦД 2 типу.

Клінічні настанови щодо ведення пацієнтів з гіперглікемією при ЦД 2 типу.


144

Провідні організації з вивчення діабету — Американська асоціація з діабету (American Diabetes Association (ADA) та Європейська асоціація з вивчення діабету (European Association for the Study of Diabetes (EASD) — розглянули основні рекомендації з приводу ведення пацієнтів з ЦД 2 типу у дорослих, які були запропоновані у 2012 та 2015 роках з оцінкою літератури, та прийняла додаткові настанови для відповідної цільової аудиторії у 2018 році.

Основні положення настанов направлені на:

• модифікацію способу життя пацієнта;

• навчання самоконтролю пацієнта та осіб, що доглядають за ним;

• підтримку досвідченого спеціаліста;

• ведення пацієнтів з надмірною масою тіла та ожирінням — зниження ваги, корекція харчування, медикаментозне та хірургічне лікування;

• ведення пацієнтів з ЦД 2 типу та серцево-судинними захворюваннями —медикаментозне лікування спрямоване на лікарські засоби, що містять SGLT2-інгібітори (інгібітори натрій-залежного котранспортера глюкози 2-го типу) або аналоги ГПП-1 (глюкозозалежного інсулінотропного поліпептиду 1);

• ведення пацієнтів з ХХН або СН та атеросклерозом — перевага надається аналогам ГПП-1 з доведеною ефективністю щодо наведених захворювань.

Детальніше: https://goo.gl/ouAt82

Переклад та адаптація: Aida Sharifova

UA